08.09.2022r. Sieć Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, Psychologów i Logopedów

Szanowni Państwo    
Dyrektor oraz Wicedyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz liderzy Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, Psychologów i Logopedów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Brzegu Dolnym serdecznie zapraszają pedagogów, psychologów, logopedów na:  


 SPOTKANIE SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW I LOGOPEDÓW      

Temat spotkania: „Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w roku szkolnym 2022/2023”

Tematyka spotkania:

 1. Szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023”. Prowadzący spotkanie: mgr Paweł Łukaszewski
 • Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle Rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Zadania dyrektora, nauczycieli oraz specjalistów, w tym pedagoga specjalnego
  w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Prezentacja Programu Wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla uczniów
  i nauczycieli.
 1. Omówienie spraw bieżących placówek, zaplanowanie działań w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Pedagogów, Psychologów i Logopedów w roku szkolnym 2022/2023.

Termin spotkania: 08.09.2022 (czwartek) godz. 12.30 – 15.30Miejsce: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, ul. Kościuszki 27, 56-100 Wołów (budynek C)  

Koszt szkolenia: 70 zł/osoba (realizacja możliwa pod warunkiem zebrania się grupy 10 osób)  

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu  jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE ) najpóźniej  do 06.09.2022 r.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wołów

 Lider Sieci Pedagogów – Agnieszka Piwowar  
Lider Sieci Psychologów – Sara Zacharek
Lider Sieci Logopedów – Barbara Ulatowska      

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Brzeg Dolny

Lider Sieci Pedagogów –Iwona Grabowiecka
Lider Sieci Psychologów – Dagmara Danielczyk-Słomian
Lider Sieci Logopedów- Dorota Kasycz-Bejnar  

Serdecznie zapraszamy
WICEDYREKTOR                                                                       DYREKTOR
mgr Barbara Rajter-Tybińska                                            mgr Krystyna Adaśko