Szkolenie: 27.09.2022r. Awans zawodowy od września 2022

Szanowni Państwo

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie,  doradca metodyczny nauczania matematyki i informatyki oraz doradca metodyczny nauczania języka polskiego zapraszają dyrektorów oraz nauczycieli placówek oświatowych na szkolenie nt.:

„Awans zawodowy od września 2022”

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne w awansie zawodowym, w tym trzy etapy rozwoju zawodowego nauczycieli 

2. Przygotowanie do zawodu nauczyciela

  • Obowiązki nauczyciela w trakcie przygotowania do zawodu
  • Warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego
  • Rola i zadania mentora
  • Procedura otrzymywania stopnia nauczyciela mianowanego 

3. Obserwacja zajęć w procedurach awansu zawodowego

  • Organizacja zajęć i procesów uczenia się – ważne obszary do obserwacji
  • Obowiązek prowadzenia zajęć w obecności komisji z ekspertami spoza szkoły
  • Opinia komisji, jako warunek nadania stopnia nauczyciela mianowanego

4. Zasady nadawania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Prowadzący mgr Iwona Pisching – doradca metodyczny nauczania  matematyki i informatyki,

                        mgr Danuta Haller – doradca metodyczny nauczania języka polskiego

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych

Sposoby realizacjiszkolenie stacjonarne

Termin:  27 września 2022 r. godz. 15.00

Koszt szkolenia20 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce:  PODN Wołów, ul. T. Kościuszki 27 (budynek C)

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu  jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe  (Indywidualne na zgłoszenie PŁATNE) najpóźniej do 26.09.2022 r.

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy

           Doradca metodyczny                                                                                                         Dyrektor

             mgr Iwona Pisching                                                                                               mgr Krystyna Adaśko

             mgr Danuta Haller