Wykaz placówek zadeklarowanych do realizacji grantu z podziałem na grupy

Wykaz placówek zadeklarowanych do realizacji grantu z podziałem na grupy: wyliczenia z deklaracji:  ilość grup + liczba godzin szkoleń na grupę (zróżnicowana liczba  godzin wynika z zadeklarowanych modułów szkoleń przez szkoły ( po 3 dodatkowe moduły) i przewidzianych w regulaminie projektu  godzin ich realizacji)- według załącznika nr 8