WSKAZÓWKI DLA OPIEKUNÓW DZIECI WRACAJĄCYCH DO SZKOŁY W CZASACH PANDEMII

1. POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO MYŚLACH I EMOCJACH
 Dowiedz się co myśli i czuje dziecko w związku z powrotem do szkoły. Bądź otwarty, słuchaj  i  okazuj  zrozumienie  dziecięcym  problemom.  Nie  oceniaj  i  nie lekceważ obaw dziecka. Nie narzucaj też swojego punktu widzenia.

2. DOWIEDZ SIĘ JAK DZIECKO ROZUMIE PROCEDURY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM
Porozmawiaj z dzieckiem o środkach ostrożności i ograniczeniach obowiązujących
w szkole w związku z nauką w czasie pandemii. Przypomnij o zasadach dbania
o higienę, obowiązku noszenia maseczek, utrzymywaniu dystansu.  

3. DAJ CZAS SOBIE I DZIECKU NA PRZYSTOSOWANIE SIĘ DO NOWEJ SYTUACJI, STARAJCIE SIĘ PRZESTRZEGAĆ PLANU DNIA        
Przestawienie się z rytmu funkcjonowania podczas nauki zdalnej (brak konieczności wczesnego wstawania i przygotowywania się ) wymaga czasu na ponowne wdrążenie i oswojenie się ze zmianami. Pomocne może okazać się stworzenie
i przestrzeganie planu dnia. W ten sposób unikniemy napięcia,  zwiększymy przewidywalność oraz poczucie bezpieczeństwa.  

4. JEŚLI NIEPOKOI CIĘ ZACHOWANIE DZIECKA ZGŁOŚ SIĘ DO SPECJALISTY        
W  poradni psychologiczno- pedagogicznej w  Wołowie  oraz Brzegu Dolnym można otrzymać bezpłatną  pomoc psychologiczno -pedagogiczną  (konsultacje, wsparcie, diagnostykę).      
Szczególnie powinno Cię zaniepokoić utrzymujące się  u dziecka od ponad miesiąca objawy kryzysu: obniżony nastrój,  brak odczuwania radości,  utrata pasji i zainteresowań, silna drażliwość, duże wahania nastroju, zaburzenia snu i apetytu, paniczne unikanie tematu powrotu do szkoły.