LEKCJA OTWARTA: ZAGROŻENIA POŻAROWE

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Wołowie, Dyrektor ZSP nr 4 w Pogalewie Wielkim oraz doradca metodyczny, serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na lekcję otwartą w klasie VIII na tematzagrożeń pożarowych. W czasie lekcji odwiedzimy remizę strażacką, zapoznamy się ze sprzętem                       i wyposażeniem wozów bojowych, będzie również możliwość zadawania pytań ekspertom                    z zakresu pożarnictwa.

TEMAT:   ZAGROŻENIA POŻAROWE

Cele zajęć:

– podniesienie świadomości ewentualnego zagrożenia pożarowego m.in. w domu, w szkole
– uświadomienie działań jakie należy podjąć w sytuacji zagrożenia pożarowego
– zapoznanie ze środkami gaśniczymi i ich zastosowaniem,
– zapoznanie z zasadami gaszenia odzieży palącej się na człowieku
– uwrażliwienie na konieczność podejmowania działań zapobiegających pożarom

Po lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna, istnieje możliwość zadawania pytań ekspertom z zakresu pożarnictwa

TERMIN: 14.05.2021 r. (piątek)    godz. 9.30.– 11.00

MIEJSCE: spotkanie online z wykorzystaniem programu jitsi meet. Link do spotkania wysłany zostanie osobom dzień przed planowaną lekcją wszystkim którzy, wyrażą chęć uczestnictwa w zajęciach.

PROWADZĄCY: mgr Radosław Sroka- doradca metodyczny

Osoby zainteresowane proszę o kontakt z doradcą: Radosław Sroka tel. 600-754-901

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 Doradca metodyczny:                                                                     Dyrektor PCE i PPP                                   

  mgr Radosław Sroka                                                                        mgr Krystyna Adaśko