Warsztaty”Kapwnig.com- tworzenie własnego materiału wideo”

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
 w Wołowie oraz doradca metodyczny historii  zapraszają na warsztaty:

„Kapwnig.com- tworzenie własnego materiału wideo”

Na spotkaniu uczestnikom warsztatów zostanie zaprezentowana aplikacja kapwing.com, która pozwala tworzyć własne krótkie materiały wideo. Poznamy jak można przygotować materiał wideo dla według własnych potrzeb, dodać muzykę, własny komentarz i zdjęcia.  Aplikacja umożliwia przetwarzać gotowe materiały wideo dostępne w sieci. Z pomocą tej aplikacji możliwe jest łatwe przygotowane ciekawego do wykorzystania na lekcji.

Adresaci: zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacji:  warsztaty

Termin: 26.05.2021 r. godz. 14.30-15.30

Koszt warsztatów :  10 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce:  platforma Jitsi Meet

Link do warsztatów zostanie przesłany w dniu spotkania na adres mailowy podany
w formularzu zgłoszeniowym.

 Warunkiem uczestnictwa w warsztatach  jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 25.05.2021r. do godz. 14.00

Doradca metodyczny               Dyrektor                                                                     

mgr Paweł Feliszek                mgr Krystyna Adaśko