Lekcja otwarta Jak radzić sobie z emocjami? na podstawie Katarynki B. Prusa

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i Nauczyciele

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornele Makuszyńskiego w Starym Wołowie oraz doradca metodyczny serdecznie zapraszają zainteresowanych nauczycieli na otwartą lekcję języka polskiego w klasie V, będącą realizacją lektury Katarynka B. Prusa.

TEMAT: Jak radzić sobie z emocjami? na podstawie Katarynki B. Prusa.

cele zajęć:

  • uczeń zna treść lektury Katarynka;
  • potrafi wyrazić swoje wrażenia na temat przeczytanego tekstu;
  • porządkuje wydarzenia, o których mowa w książce;
  •  aktywnie uczestniczy  w lekcji dzieląc się swoimi spostrzeżeniami;
  • opowiada o wydarzeniach, emocjach głównych bohaterów;
  • nazywa emocje towarzyszące zdarzeniu;
  • określa rodzaje niepełnosprawności.

cele wychowawcze:

  • propagowanie wśród uczniów właściwego zachowania się w internecie;                     
  • pozytywne nastawienie i postrzeganie osób niepełnosprawnych w otoczeniu ucznia;
  • nazywanie swoich emocji wywołanych daną sytuacją

Po odbytej lekcji zostanie przeprowadzona analiza merytoryczna.

TERMIN: 04.05.2021 r. ( wtorek) godz. 9.50 – 09.40 oraz czas na omówienie przeprowadzonych zajęć

MIEJSCE: Szkoła Podstawowa im. Kornele Makuszyńskiego w Startym Wołowie

PROWADZĄCA: Monika Bocheńska

Oto link do lekcji na MS Teams

UWAGA -wchodzimy przez przeglądarkę, jeśli nie mamay aplikacji MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af64a29aa66734c8f9092428a06986eb3%40thread.tacv2/1612857000364?context=%7b%22Tid%22%3a%2288f59d32-c45f-4b37-980c-47a4085647d1%22%2c%22Oid%22%3a%2247ccf5ec-c2fe-40cb-be15-75c965b15d65%22%7d

W razie pytań proszę o kontakt z doradcą D. Haller tel. 889333946

                                 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

                                                    Z poważaniem

Doradca metodyczny                                                           Dyrektor 

      Danuta Haller                                                                 mgr Krystyna Adaśko