Informacja dla studentów dotycząca egzaminu dyplomowego w sesji letniej 2020/2021

Szanowni Państwo,

Powoli zbliża się ku końcowi rok akademicki 2020/2021, w związku z powyższym planujemy egzaminy dyplomowe dla studentów, którzy w semestrze letnim kończą studia podyplomowe.

W związku z powyższym sesja egzaminacyjna jest zaplanowana w sposób następujący:

  • dla studentów kierunków dwusemestralnych studiów podyplomowych została zaplanowana sesja egzaminacyjna w formie on-line  kończąca studia dwusemestralne (z wyjątkiem kierunku Organizacja pomocy społecznej)  rozpoczęte w październiku 2020 (lub wcześniej, jeśli studenci nie mogli przystąpić w terminie zgodnym z organizacją studiów podyplomowych).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest rozliczenie praktyk zawodowych oraz rozliczenie czesnego za studia, którepowinny zostać uregulowane  do 30 kwietnia 2021 r.

Dostęp do egzaminu będzie w dniach 17-24 maja 2021r. Egzamin on-line obejmuje zagadnienia znajdujące się w strefie studenta, będzie odbywał się w formie testu jednokrotnego wyboru
na platformie e-Nauka.

  • Studenci kierunku Organizacja pomocy społecznej będą zdawać egzamin dyplomowy

w formie obrony pracy dyplomowej – grupa dolnośląska zrekrutowana w ośrodku
w Wołowie, obronę pracy dyplomowej będzie miała w dniu  20 czerwca 2021r.
tj. niedziela w Wołowie w sali konferencyjnej PCE i PPP w Wołowie ul. T. Kościuszki 27
przed komisją powołaną przez Wyższą Szkołę Komunikacji Społecznej w Gdyni oraz Instytut Studiów Podyplomowych WSNP w Warszawie, pod kierunkiem mgr Moniki Międzyrzeckiej – promotora prac grupy dolnośląskiej. Prace dyplomowe zatwierdzone przez promotora mgr Monikę Międzyrzecką w wersji papierowej należy dostarczyć do PCEIPPP w Wołowie ul. T. Kościuszki 27; 56-100 Wołów do dnia 15 maja 2021r. osobiście lub drogą pocztową.

  • dla studentów kierunków trzysemestralnych studiów podyplomowych została zaplanowana sesja egzaminacyjna w formie on-line kończąca studia rozpoczęte
    w lutym 2020
     lub w październiku 2020 dla tych studentów, którzy mają zgodę na indywidualny tok kształcenia ( zaliczony blok psychologiczno-pedagogiczny )

egzamin (test on-line) odbędzie się w dniach 27 czerwca- 4 lipca 2021r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest rozliczenie praktyk zawodowych oraz rozliczenie czesnego za studia, którepowinny zostać uregulowane  do 30 maja 2021 r.

Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zostaną wydane miesiąc po egzaminie
po weryfikacji opłat za studia.

Z poważaniem i życzeniami zdrowia

Krystyna Adaśko
Dyrektor PCE i PPP w Wołowie

Katarzyna Chrobak
Koordynator ds. studiów