Wyniki VI Powiatowego Konkursu Ekologicznego„KREATYWNY RECYCLING”

„Mój EKO Układ Krwionośny” to temat przewodni VI edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego Kreatywny Recycling. Swój udział  zadeklarowało dziewięć szkół naszego powiatu, w tym: osiem szkół podstawowych i jedna szkoła ponadpodstawowa. Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnianie idei recyklingu oraz kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych. 

Konkurs trwał od 1marca do 26 marca 2021. Wykonano łącznie 19 prac, które zostały przesłane do organizatora w postaci prezentacji. Wszystkie prace charakteryzowały się przemyśleniem, właściwym doborem materiałów do tematyki pracy oraz starannością wykonania.

Komisja w składzie:  Regina Kmicińska- przewodnicząca, Danuta Haller, Dagmara Głuszczyńska, Ewa Nowak i Radosław Sroka spośród nadesłanych prac wyłoniła zwycięzców. 
Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria – uczniowie szkół podstawowych  klas IV-VIII

I miejsceNicola Chebes, Maria Kawalec kl.7    

Zespół Szkolno Przedszkolny nr3 w  Brzegu Dolnym
                     
                      Aleksandra Korcz kl.7

                      Zespół Szkół Społecznych w Wołowie

II miejsceWiktoria Marecka Szaciło kl.4
                     
Zespół Szkolno Przedszkolny nr2  w Brzegu Dolnym
 
                      Gabriela Pułecka kl.5
                      
                     
Zespół Szkolno Przedszkolny nr2  w Brzegu Dolnym
                     
                      Ryszard Wróbel kl.4

                      Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
                     
                       Marek Droszczak i Dawid Radaszewski kl.VIIb
                       Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

III miejscePaweł Wójcikowski kl.I  i  Zuzanna Wójcikowska kl.VI
                      
Zespół Szkolno Przedszkolny nr3 w Brzegu Dolnym

Kategoria – uczniowie szkół ponadpodstawowych 

                   Aleksandra Kmieć i Joanna Bieniek kl.3 TIO
                    w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie

Gratulacje przesyłam  laureatom oraz wszystkim uczestnikom i zachęcam do udziału w  kolejnych konkursach . Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czerwcu na Gali Laureata 2021.         

Doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych.

                       Regina Kmicińska