Protokół II Powiatowego Konkursu Przyrodniczego„Świat wokół nas”

Konkurs został przeprowadzony online na platformie Google Forms w dniu 26 marca 2021r. Przystąpiło do niego 140 uczniów z następujących placówek oświatowych powiatu wołowskiego:


1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym,

2. Szkoła Podstawowa nr5 im. Marii Skłodowskiej-Currie w Brzegu Dolnym

3. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Brzegu Dolnym

4. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

5.  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

6. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie

7. Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Pogalewie Wielkim,

8. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Warzęgowie,

9. Szkoła Podstawowa im. Jana Markiewicza w Orzeszkowie,

10. Szkoła Podstawowa  w Wińsku,

11. Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie,

12. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiążu.

13. Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Krzydlinie Wielkiej

14. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Wołowie

15. Szkoła Podstawowa nr1 im. Powstańców Śląskich w Wołowie

Prace uczniowskie oceniała komisja w składzie:

Regina Kmicińska- przewodnicząca komisji, doradca metodyczny, Danuta Haller, Dagmara Głuszczyńska, Emilia Buczak, Katarzyna Pułecka

Laureaci II Powiatowego Konkursu Przyrodniczego „Świat wokół nas”
 w roku szkolnym 2020/2021:


Kategoria I – uczniowie kl. IV szkół podstawowych:

I miejsce – Patrycja Ożóg Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Krzydlinie Wielkiej

                   Ksawery Szewczyk Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym

II miejsce – Weronika Ostrowska Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego

                     w Pogalewie Wielkim,

                   Lena Smolarek Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Kopernika w Brzegu Dolnym

                   Emilia Wierzchowska Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Kopernika w Brzegu Dolnym

                   Kaja Sokołowska Szkoła Podstawowa im. J. Pawła II w Lubiążu

III miejsce- Mateusz Rykowski Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Kopernika w Brzegu Dolnym

                    Jakub Moliński Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym


Kategoria II – uczniowie kl. V szkół podstawowych
:

I miejsce – Gabriela Pułecka Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym

II miejsce-  Dawid Świątkowski Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie

III miejsce- Martyna Wesołowska Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego

                    w Starym Wołowie
                    Laura Nyk Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie

                    Jakub Kamiński Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Starym Wołowie

Kategoria  III – uczniowie kl. VI szkół podstawowych:

I miejsce- Jakub Zabłocki Szkoła Podstawowa nr5 im. M. Skłodowskiej-Currie w Brzegu Dolnym

II miejsce – Szymon Stachowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

                    Natalia Dziedzic Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Kopernika w Brzegu Dolnym

III miejsce – Krzysztof Polacki Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie,

Kategoria IV – uczniowie kl. VII szkół podstawowych:

I miejsce- Karolina Musiałowska Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

                Emilia Krężel Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym

II miejsce- Sara Wawrzyniak Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

III miejsce – Maryla Danewicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

                     Wiktoria Kowalkowska Szkoła Podstawowa w Wińsku

Kategoria V – uczniowie kl. VIII szkół podstawowych:

I miejsce- Rafał Strzelecki Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza w Brzegu Dolnym

II miejsce – Maria Chimowicz Szkoła Podstawowa nr 6 im. M. Kopernika w Brzegu Dolnym

III miejsce- Paulina Hołodniuk Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

    Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom konkursu. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czerwcu na Gali Laureata 2021.  

W imieniu pani Krystyny Adaśko – dyrektora Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – oraz własnym, pragnę podziękować nauczycielom za współpracę, zaangażowanie w przygotowanie uczniów oraz za  sprawny przebieg konkursu.

 Doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych
                        mgr Regina Kmicińska