Warsztaty: Praca z aktywnym formularzem PDF –livesheetworks.com

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  w Wołowie oraz doradca metodyczny historii  zapraszają na warsztaty: „ Praca z aktywnym formularzem PDF – livesheetworks.com”

Na spotkaniu uczestnikom warsztatów zostanie zaprezentowana aplikacja livesheetworks.com, która pozwala tworzyć aktywne formularze PDF. Poznamy jak można łatwo przygotować ciekawe interaktywne ćwiczenie z możliwością wpisywania odpowiedzi przez uczniów. Z pomocą tej aplikacji możliwe jest łatwe przygotowane ciekawych ćwiczeń dla uczniów w czasie nauczania zdalnego.

Prowadzący: mgr Paweł Feliszek – doradca metodyczny historii

Adresaci: zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacji:  warsztaty

Termin: 14.04.2021 r. godz. 13.30-14.30

Koszt warsztatów :  10 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce:  platforma Jitsi Meet

 Warunkiem uczestnictwa w warsztatach  jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 13.04.2021r. do godz. 14.00

Doradca metodyczny                                                                                    Dyrektor

mgr Paweł Feliszek                                                                             mgr Krystyna Adaśko