Wyniki Powiatowego Konkursu Historyczno-Plastycznego „Konstytucja 3 Maja – 1791 Rok”

Przedmiotem Konkursu było przygotowanie pracy plastycznej na temat Konstytucji 3 Maja. Celem konkursu było utrwalania wiedzy historycznej o pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie oraz niesienie walorów edukacyjnych. Prace konkursowe przedstawiały sceny upamiętniające proces uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jej znaczenie dla narodu polskiego lub postacie które odegrały znaczącą rolę w jej tworzeniu.

Konkurs trwał od 25 stycznia do 20 marca 2021 roku. Ogółem wpłynęło 103 prace z 13 szkół i placówek powiatu wołowskiego. W dniu 25 marca 2021 roku w Bibliotece  Pedagogicznej w Wołowie zebrała się komisja oceniająca prace uczniów zgłoszone do konkursu. W skład komisji oceniającej weszli: Małgorzata Pietkiewicz – przewodnicząca,  członkowie: Ewa Nowak, Urszula Bajewicz, Justyna Drozd.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

KATEGORIA – PRZEDSZKOLA

 • 1 miejsce – Aleksandra Podgórna – Przedszkole nr 2 „Słoneczko” w Wołowie
 • 2 miejsce – Oliwia Kołacka – Przedszkole nr 2 „Słoneczko” w Wołowie
 • 3 miejsce – Mateusz Bańkosz – Przedszkole w Szkole Podstawowej w Głębowicach

KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY I – IV

 • 1 miejsce – Julian Kołodyński –  Szkoła Podstawowa w Głębowicach
 • 2 miejsce – Antoni Czapluk – Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
 • 2 miejsce – Liwia Garncarz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym
 • 3 miejsce – Amelia Tatarczuk – Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

KATEGORIA – SZKOŁY PODSTAWOWE – KLASY V – VIII

 • 1 miejsce – Roksana Bryja – Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołowie
 • 2 miejsce – Jakub Kamiński – Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
 • 2 miejsce – Zuzanna Wójcikowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brzegu Dolnym
 • 3 miejsce – Bartłomiej Żuk – Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie
 • 3 miejsce – Amelia Melnik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie
 • 3 miejsce – Klaudia Moskal – Szkoła Podstawowa w Warzęgowie

KATEGORIA – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 • 1 miejsce – Dobrosława Madej – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
 • 2 miejsce – Dagmara Grynienko – Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
 • 3 miejsce – Alicja Grochowiec – Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie, laureatom gratulujemy. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone w czerwcu na Gali Laureata 2021.