Warsztaty: Wykorzystanie aplikacji Wordwall.com na lekcji historii

Szanowni Państwo !

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny historii  zapraszają na warsztaty: „Wykorzystanie aplikacji Wordwall.com na lekcji historii”. Aplikacja Wordwall.com pozwala uatrakcyjnić zajęcia on-line w trakcie nauczania zdalnego.  W łatwy sposób przygotować indywidualne zadania dla uczniów w formie on-line lub w formie papierowej. W trakcie warsztatu zostaną zaprezentowane różne formy zadań, które można wykorzystać  w czasie lekcji zdalnych
i stacjonarnych.

Prowadzący: mgr Paweł Feliszek – doradca metodyczny historii

Adresaci: zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacji:  warsztaty

Termin:  24.03.2021 r. godz. 15.30 -16.30

Koszt warsztatów :  10 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce:  Jitsi Meet – link do platformy zostanie przesłany dzień przed warsztatami do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe  /PŁATNE/ najpóźniej do 23.03.2021 r. do godz. 14:00.

Serdecznie zapraszamy

Dyrektor
mgr Krystyna Adaśko    

Doradca metodyczny  
mgr Paweł Feliszek