Sieć Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii szkół ponadpodstawowych

Szanowni Państwo,

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny nauczania historii zapraszają nauczycieli historii szkół ponadpodstawowych na III spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Historii szkół ponadpodstawowych Powiatu Wołowskiego.

Program spotkania:

  1. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Powiecie Wołowskim
  2. Gala Laureatów 2021 (formuła, dyplomy i nagrody)
  3. Historia w liceum i technikum: zdalnie i stacjonarnie (materiały GWO)

Termin i miejsce spotkania środa: 24.03.2021 r. w godzinach 15.30- 16.30
Miejsce: online na platformie Jitsi.meet.

Link do spotkania zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres mailowy.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału do środy 24 marca 2021
do godziny 12.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na www.wolowpce.pl (zakładka „indywidualne na szkolenie BEZPŁATNE” ).

Serdecznie zapraszamy

Doradca  metodyczny  Dyrektor  

mgr Emila Buczak                    mgr Krystyna Adaśko