Szkolenie: Jak budować motywację uczniów w czasie pandemii

   Szanowni Państwo!

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zaprasza dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli szkół i placówek oświatowych na szkolenie:

„Jak budować motywację uczniów w czasie pandemii.

Wysoki poziom motywacji uczniów do nauki jest ważnym instrumentem w ręku nauczyciela. Motywacja jest w dużej mierze wyuczona i podlega wychowaniu. Szkoła może skutecznie dbać o samopoczucie ucznia i stwarzać warunki do jego kompleksowego rozwoju. Ciekawość poznawcza, którą ma każdy człowiek, jest potężnym motorem uczenia się. Czy można w szkole nie gasić entuzjazmu dzieci, z którym rozpoczynają edukację?

Program szkolenia:

 • Znaczenie oceniania w motywowaniu uczniów do nauki, rola prawidłowej komunikacji z uczniem
 • Poznanie i zrozumienie czynników wpływających na motywację do nauki szkolnej; co robić aby pobudzić uczniów do uczenia się – techniki budzące motywację, stwarzające klimat do działania, pracy i nauki
 • Co jest ważne w procesie lekcyjnym, aby zwiększać motywację uczniów – stosowanie w praktyce reguł obowiązujących w procesie nauczania, autorytet nauczyciela
 • Entuzjazm i ciekawość jako motor uczenia się, jak prowadzić lekcje motywujące uczniów do aktywności, jak uwalniać ich potencjał
 • Sposoby oddziaływania na ucznia i na całą klasę budujące klimat uczenia się
 • Motywowanie do pracy, możliwości osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych w przypadku trudnych uczniów

Prowadząca spotkanie: mgr Joanna Sikora – psycholog, socjoterapeuta, nauczyciel akademicki. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami. Prowadzi terapię rodzin, grupy wsparcia oraz warsztaty dla rodziców. Udziela konsultacji dyrektorom placówek oświatowych w zakresie trudnych sytuacji w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami zachowania oraz z ich rodzinami.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek oświatowych.
Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi
Termin szkolenia:
    25.03.2021 (czwartek) godz. 15.00 – 18.00
Koszt szkolenia :  50 zł/ osoba

Cena obejmuje:

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 (Dz.U. 2019 poz. 1045) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 • Materiały szkoleniowe
 • Przeprowadzenie szkolenia
 • Wynagrodzenie trenera
 • Ewaluacja szkolenia

Miejsce spotkania:    szkolenie on – line – link do platformy zostanie przesłany dzień przed szkoleniem do osób, które zgłosiły swój udział.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl w zakładce formularze zgłoszeniowe (Indywidualne na szkolenie PŁATNE) najpóźniej do 23.03.2021 r.

Serdecznie zapraszamy!

Specjalista ds. koordynacji                                                Dyrektor
i organizacji szkoleń                                                    
mgr Krystyna Adaśko

mgr Katarzyna Chrobak