Rekrutacja na studia podyplomowe – semestr letni 2021

Szanowni Państwo,

Przedkładamy na Państwa ręce ofertę Studiów Podyplomowych Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na rok akademicki 2020/2021 – semestr letni, rozpoczynający się od marca 2021 roku.

 Proponowane  kierunki  studiów  podyplomowych  wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. Rekrutacja na studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021 na semestr letni potrwa do dnia 05 marca 2021r. i obejmuje 52 kierunki studiów pedagogicznych oraz 17 kierunków studiów administracyjnych. Termin rozpoczęcia studiów: marzec 2021 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020. Poz.1835),  decyzją Władz Uczelni zajęcia prowadzone są zdalnie, wykłady na platformie WebinaJAM, natomiast seminaria, ćwiczenia na platformie MS teams, aż do czasu odwołania.

Miejsce składania dokumentów (elektronicznie lub osobiście): Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27 C w godzinach 8.00-16.00. Szczegółowe  informacje, w tym katalog studiów podyplomowych na rok akademicki 2020/2021 oraz podanie na  studia  można  uzyskać  na  stronie internetowej  PCEiPPP w   Wołowie www.wolowpce.pl w   zakładce : Studia Podyplomowe. Partner regionalny uczelni:  Powiatowe  Centrum  Edukacji  i  Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Wszelkich  informacji udzielamy także telefonicznie.  tel. 71/389-21-00 osoba do kontaktu: Katarzyna Chrobak, informacje dotyczące studiów podyplomowych oraz elektronicznie: e-mail: studia@wolowpce.pl.

Z serdecznym zaproszeniem
Krystyna Adaśko – dyrektor PCE i PPP w Wołowie