Ankieta ewaluacyjna -diagnoza potrzeb szkoleniowych PODN i BP

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety w formie elektronicznej, której celem jest podsumowanie działań realizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno–Pedagogicznej w Wołowie oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych informacja od Państwa jest niezbędna do opracowania nowej oferty edukacyjnej dostosowanej do Państwa potrzeb na rok szkolny 2021/2022. 

Państwa odpowiedzi – uwagi i sugestie, w dużej mierze usprawnią pracę naszego ośrodka (Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie) i pozwolą w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania względem podejmowanych przez nas działań.

ankieta skierowana do dyrektorów:  https://forms.gle/4HY1D6yXdhajUS6H9

ankieta skierowana do nauczycieli:  https://forms.gle/3Fs2wdC4DaTvQ9im9

Bardzo dziękujemy za wypełnienie ankiety.