I Powiatowy Quiz Wiedzy o Stanie Wojennym

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy uczniów szkół Powiatu Wołowskiego do udziału w
I Powiatowym Quizie Wiedzy o Stanie Wojennym on-line.

Quiz odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu wołowskiego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz doradcy metodyczni nauczania historii serdecznie zapraszają do udziału w konkursie.

Celem konkursu jest wzbudzanie zainteresowania uczniów historią Polski, pogłębianie wiedzy na temat wydarzeń XX wieku oraz doskonalenie umiejętności korzystania z aplikacji internetowych wspierających edukację zdalną uczniów.  

Zadanie konkursowe polegać będzie na rozwiązaniu on-line quizu historycznego złożonego z 20 pytań. Pytania zostaną udostępnione uczestnikom w bezpłatnej aplikacji Quizizz – uczeń dołącza do quizu za pomocą kodu przekazanego mu przez nauczyciela. Uczestnicy odpowiadają na pytania on-line za pomocą własnych telefonów lub komputerów. Na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań będzie ok. 15-20 sekund.

Konkurs ma strukturę dwuetapową:

Etap I – quiz międzyszkolny zostanie przeprowadzony w czwartek 17 grudnia br. o godzinie 14.45 osobno dla uczniów szkół podstawowych i osobno dla szkół ponadpodstawowych. Ten etap trwać będzie ok. 20 minut włączając w to czynności przygotowawczo-organizacyjne.

Etap II – dogrywka on-line w przypadku uzyskania wyników równorzędnych przez finalistów I etapu. Odbędzie się ona 20 stycznia (środa) o 14.45.

Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest udział w Quizie minimum 8 uczestników w grupie szkół podstawowych oraz minimum 8 uczestników w grupie szkół ponadpodstawowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, bardzo prosimy nauczycieli historii o zgłoszenie udziału swoich uczniów w quizie (minimum 3 osoby, zgłoszonych uczniów może być oczywiście więcej) do środy 16 grudnia br. do godziny 15.00 poprzez wiadomość e-mail do doradcy  metodycznego nauczania historii (emilia.buczak@wolowpce.pl, pawel.feliszek@wolowpce.pl)

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Gali Laureata 2021 – o dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych.

Kontakt do organizatorów:

emilia.buczak@wolowpce.pl

pawel.feliszek@wolowpce.pl

DYREKTOR
mgr Krystyna Adaśko

DORADCY METODYCZNI
mgr Emilia Buczak, mgr Paweł Feliszek