Warsztaty: Poznajmy platformę Wordwall

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny języków obcych  zapraszają na warsztaty :

Poznajmy platformę  Wordwall

Wordwall  to serwis za pośrednictwem, którego można przygotować wiele atrakcyjnych materiałów edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i umiejętności uczniów. W ramach warsztatów uczestnicy poznają sposób tworzenia ćwiczeń za pośrednictwem róznych  szablonów: na przykład połącz w pary, sortowanie grup  oraz stworzą własne materiały dydaktyczne.

 Prowadzący: mgr Ewa Nowak

Adresaci: zainteresowani  nauczyciele

Sposoby realizacjiwarsztaty

Termin:  3.12. 2020 r. godz. 13.30-14.30

Koszt warsztatów :  10 zł (koszty organizacyjne, materiały)

Miejsce: platforma Jitsi Meet –link do platformy zostanie przesłany dzień przed warsztatami do osób, które zgłosiły swój udział .

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza elektronicznego na formę doskonalenia, który znajduje się na stronie www.wolowpce.pl  w zakładce formularze zgłoszeniowe najpóźniej do 02.12.2020 r. do godz. 14:00.  

Doradca metodyczny                                                        Dyrektor

Ewa Nowak                                                                  Krystyna Adaśko