Podsumowanie spotkania Lekcje online z doradztwa zawodowego

W dniu 19.11.2020r. odbyło się spotkanie online doradców zawodowych. Poruszane zagadnienia dotyczyły wyzwań stojących przed współczesnymi doradcami zawodowymi, a w szczególności narzędzia online z których mogą skorzystać nauczyciele, takie jak: Padlet, Mapa Karier, Wardwall.


Spotkanie przeprowadziła dr Anna Wróbel


Foto galeria: