ZŁOTY MEDAL OPIEKUNA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ – RADA OCHRONY PAMIĘCI IMĘCZEŃSTWA 2013

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  
w Wołowie
zostało uhonorowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej

 

W dniu 22.11.2013r. na sesji Rady Powiatu, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zostało uhonorowane Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, który został nadany przez Dolnośląskiego Wojewodę Aleksandra Marka Skorupę w imieniu Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. Władysława Bartoszewskiego. 

 „To wielki zaszczyt w imieniu naszego centrum odbierać Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Rokrocznie angażujemy się jako placówka w dolnośląskie akcje podkreślające wartości patriotyczne, także te na Kresach Wschodnich m.in. Ocalić Mogiłę Pradziada od Zapomnienia. Wystawa, którą dziś Państwu prezentujemy podsumowuje dwa wyjątkowe historyczne szkolenia, które zrealizowaliśmy jako Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli dla ponad 80- nauczycieli historii szkół Dolnego Śląska. W 2011r. grant edukacyjny Dolnośląskiego Kuratora Oświaty „Śladami Dziedzictwa Narodowego na Kresach Wschodnich” pod opieką naukową prof. Stanisława Nicieji, wybitnego historyka zrealizowany na Ukrainie, a w 2012 r. grant edukacyjny „Śladami Ojców Naszych na Wileńszczyźnie” pod naukową opieką dr Aleksandra Srebrakowskiego historyka z Uniwersytetu Wrocławskiego zrealizowany na Litwie. Efektem i kontynuacją w/w szkoleń na Kresach Wschodnich są wyjazdy dolnośląskich nauczycieli historii razem z uczniami dolnośląskich szkół na polskie cmentarze, aby przywrócić pamięć i godność polskim grobom na Kresach. Dziękuję w imieniu własnym i wszystkich pracowników centrum za zauważenie i wyróżnienie naszej pracy tytułem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej- to wielki zaszczyt, ale to także wyzwanie do dalszej pracy” – tymi słowami dyrektor Krystyna Adaśko podziękowała za medal przyznany Powiatowemu Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.