WARSZTATY: Ocena i informacja zwrotna w nauczaniu zdalnym

Szanowni Państwo !

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie oraz doradca metodyczny języków obcych  zapraszają na warsztaty :

                    Ocena i informacja zwrotna w nauczaniu zdalnym

Warsztaty  przeznaczone są  dla nauczycieli, którzy  chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie udzielania uczniowi informacji zwrotnej i precyzyjnego oceniania jego postępów edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


Cele szkolenia:

-poznanie zasad udzielania skutecznej informacji zwrotnej;
– poznanie zasad oceniania za pomocą dostępnych narzędzi TIK;
– umiejętność zastosowania zasad w praktyce, z wykorzystaniem omówionych narzędzi TIK: Formularzy Google, platformy TestPortal, Wordwall oraz AnswerGarden.

Prowadzącymgr Ewa Nowak
Adresaci: zainteresowani  nauczyciele
Sposoby realizacji:  warsztaty
Termin:  12.11. 2020 r. godz. 13.30-15.00

Koszt warsztatów :  20 zł (koszty organizacyjne, materiały)
Miejsce:  PCE i PPP w Wołowie

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 10.11.2020 r. godz. 14:00. Fax: 71/389-21-00 wew. 22 mail:  wpodn@wolowpce.pl   

        Doradca metodyczny                                                            Dyrektor
 mgr   Ewa Nowak                                                     mgr Krystyna Adaśko