Rekrutacja na warsztaty jesienne dla rodziców „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

REKRUTACJA NA WARSZTATY JESIENNE DLA RODZICÓW

„SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

w Powiatowym Centrum Edukacji
i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu Dolnym trwa rekrutacja do XXIV edycji jesiennej, warsztatu – trening umiejętności wychowawczych  pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców według część I. Tematyka 10-ciu zajęć warsztatowych, które będą realizowane z grupą chętnych rodziców po zebraniu grupy ( 10-15 osób) prowadzić realizatorzy programu, pedagodzy i psychologowie PPP w Brzegu Dolnym. Tematyka spotkań z rodzicami dotyczyć będzie relacji  rodzic-dziecko:

  1. Wyznaczanie granic- wyrażania oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane, a więc konsekwentnie i z szacunkiem dla dziecka;
  2. Rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć, w tym tzw. trudnych;
  3. Aktywnego, wspierającego słuchania;
  4. Motywowania dziecka do współdziałania, wdrażania do obowiązków;
  5. Modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania jakichkolwiek form przemocy;
  6. Uwalniania dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
  7. Wspierania procesu usamodzielniania się dziecka;
  8. Budowania realnego poczucia własnej wartości poprzez dostrzeganie zarówno mocnych stron i wysiłków dziecka, jak i jego trudności i ograniczeń;
  9. Konstruktywnego rozwiązywania konfliktów;
  10. Konstruktywnej pochwały i zachęty.


Aktualnie w Powiatowym Centrum Edukacji  i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzegu Dolnym i w Wołowie trwają zapisy na zajęcia szkoły dla rodziców i wychowawców według części I, części II Rodzeństwo bez rywalizacji oraz części III Szkoła dla rodziców nastolatków.
W zajęciach części II jak i części III mogą uczestniczyć rodzice, którzy brali udział w zajęciach według programu części I. Rekrutacja trwa do 30 września 2020r. Zajęcia rozpoczną się od dnia 06.10.2020r. o godz. 16.30 w PPP w Brzegu Dolnym ul. 1 Maja 1 A – parter sala nr 6. W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzegu Dolnym zajęcia będą prowadzone dla rodziców z terenu Gminy Brzeg Dolny, a w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zapraszamy rodziców z terenu Gminy Wołów i Wińsko. Zapraszamy serdecznie także chętnych nauczycieli, wychowawców do grupy przeznaczonej dla pedagogów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie. Więcej informacji o programie „Szkoła dla rodziców i wychowawców” znajdują się na stronie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie  www.ore.edu.pl.        

                                                                                                      
  Serdecznie zapraszamy!