Lekcja otwarta w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym

Realizacja nowego kierunku polityki oświatowej


Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

15.06.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1w Brzegu Dolnym odbyła się lekcja  otwarta w klasie VI w trybie stacjonarnym, poświęcona  odbudowywaniu relacji po nauczaniu zdalnym, którą prowadziła p.Regina Kmicińska-doradca metodyczny.

Celem zajęć było:

  1. Kształtowanie nastawienia do siebie i do innych osób, polegającego na rezygnacji z ocen i osądów, a bazowania na łagodności i życzliwości.
  2. Uwrażliwienie na siłę ocen i osądów jako czynników blokujących kontakt.
  3. Wzmacnianie, budowanie relacji i więzi w klasie,
  4. Rozwijanie postawy empatii i szacunku w stosunku do innej osoby,
  5. Profilaktycznie przeciwdziałanie izolowaniu i wykluczeniu w grupie rówieśniczej.

Uczniowie wykazali się dużą aktywnością i kreatywnością podczas wykonywania zadań w grupach.

Po wykonaniu każdego zadania uczniowie udzielali  odpowiedzi na stawiane przez  nauczyciela pytania dotyczące ich odczuć, komfortu pracy ,wyjaśniali kwestie sporne zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami i celami , które zostały jasno sprecyzowany na początku zajęć.

Na podsumowanie lekcji uczniowie wykonywali ćwiczenie interaktywne przygotowane na platformie wordwoll.

Na zakończenie zajęć chętni  uczniowie wyraził swoją opinię kończąc zdanie Najbardziej podobało się mi…. Byłem niezadowolony…

Podczas zajęć byli  obecni nauczyciele  – 6 osób, którzy wyrazili również swoją opinię na temat form i metod pracy stosowanych na lekcji.

                    Doradca metodyczny nauczania przedmiotów przyrodniczych Regina Kmicińska

Foto galeria: