Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Szkoła dla Wszystkich

Celem programu jest pomoc szkołom ogólnodostępnym w przygotowaniu i realizowaniu jak najlepszej oferty edukacyjnej i organizacyjnej skierowanej do uczniów niepełnosprawnych w oparciu o istniejące w szkołach i środowisku lokalnym zasoby ludzkie ( nauczyciele i specjaliści). W roku szkolnym 2008/2009 program jest wdrażany do realizacji w ramach rządowego programu „Bezpieczna

i przyjazna szkoła”.

Realizacja powyższych programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim służy wysokiej jakości pracy z uczniem, rodzicem i nauczycielem oraz wdrażaniu w praktyce zawodowej, nowoczesnych metod pracy w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez udzielanie kompleksowej pomocy dziecku, rodzinie i nauczycielowi. W ramach tej oferty organizowane są rady szkoleniowe, konsultacje, spotkania z rodzicami, zespołami klasowymi, osobami niepełnosprawnymi. Szkoła otrzymuje materiały dydaktyczne, pomoc merytoryczną i wsparcie w rozwiązywaniu różnorodnych bieżących problemów osób niepełnosprawnych.

W ramach Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno –Pedagogicznej

w Wołowie program ten był realizowany pilotażowo w okresie od września do grudnia 2008r.

w dwóch placówkach oświatowych na terenie Powiatu wołowskiego. Szkoły ogólnodostępne, które spełniały kryteria objęcia pomocą co najmniej trzech uczniów niepełnosprawnych z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach masowych

tj. Szkoła Podstawowa w Starym Wołowie

Szkoła Podstawowa nr 5 w Brzegu Dolnym.

 

Koordynatorami z ramienia PCE i PPP w Wołowie były:

Małgorzata Wcisło- pedagog

Krystyna Adaśko - pedagog

 

Data dodaniaa: 2009-01-05 Powrót do góry