Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Słyszę

Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce*

 

Koordynator Programu: Instytut Fizjologii

i Patologii Słuchu w Warszawie

 

System Powszechnych Badań Słuchu "SŁYSZĘ..." wersja 2.5

 

System "SŁYSZĘ..." jest jednym z wielu komputerowych narzędzi do badania słuchu opracowanych w ramach współpracy Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie z Katedrą Inżynierii Dźwięku i Obrazu Politechniki Gdańskiej. System badania słuchu "SŁYSZĘ..." jest multimedialnym programem komputerowym.
System
"SŁYSZĘ..." przeznaczony jest do badania słuchu, przede wszystkim u dzieci i młodzieży.
Badanie słuchu oparte jest na automatycznej analizie ankiety, audiometrycznej próbie tonowej oraz na testowaniu zrozumiałości mowy w szumie. W pomieszczeniu, w którym są przeprowadzane badania powinno być
cicho, w związku z tym należy wyciszyć niepotrzebne źródła dźwięku. Sprawdzić czy okna i drzwi są zamknięte, wyłączyć wentylatory i inne urządzenia, które mogłyby wprowadzać zakłócenia.
Badanie słuchu powinno być prowadzone w możliwie największej odległości od komputera, aby zminimalizować wpływ wytwarzanego przez niego hałasu na wynik badania słuchu. Zalecane jest również, aby na czas prowadzenia badań wyciszone zostały dźwięki systemu Windows. Po wykonaniu procedury wykalibrowania sprzętu, można przystąpić do prowadzenia badań.

Procedurę kalibracji wykonuje się przed każdą serią badań.

Po zakończeniu badań możliwe jest przekazanie wyników przy pomocy poczty elektronicznej. Jeśli komputer nie jest podłączony do Internetu wyniki badań można zapisać na dyskietce i przesłać dyskietkę pocztą.

Od 2001 roku system „Słyszę” jest aktywnie wykorzystywany do wykonywania przesiewowych badań słuchu na terenie powiatu wołowskiego przez przeszkolonych pracowników Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie.

Partnerzy programu:

1.Małgorzata Urban – logopeda PPP w Wołowie- Gminy Wołów i Wińsko 2.Dorota Kasycz- Bejnar – logopeda PPP w Brzegu Dolnym- gmina Brzeg Dolny

Data dodaniaa: 2008-07-14 Powrót do góry