Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Badanie gotowości szkolnej sześciolatków

W grudniu 2006 zespół pracowników Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie zakończył realizację projektu Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków. Celem ogólnopolskiego projektu było tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, zapobiegania niepowodzeniom i budowania postaw sprzyjających uczeniu się w ciągu całego życia. Projekt był adresowany do nauczycieli dzieci sześcioletnich, do dyrektorów szkół i przedszkoli, do rodziców i lokalnych władz samorządowych.

 

Na podstawie analizy przeprowadzonych badań przygotowano obserwacyjną metodę dla nauczycieli Skalę Gotowości Szkolnej (SGS). Podręcznik do metody oraz komplet zeszytów metodycznych o tematyce odnoszącej się do różnych aspektów osiągania gotowości szkolnej utworzyły publikację pod tytułem Doradca Nauczyciela Sześciolatków. Zeszyty zawierają analizę koncepcji gotowości szkolnej, praktyczne propozycje programów, scenariusze zajęć i zabaw oraz wnioski sformułowane na podstawie badań. Ich problematyka dotyczy przygotowania sześciolatków do edukacji szkolnej pod względem poznawczym i społecznym przy uwzględnieniu potrzeb uczuciowych i rozwojowych wszystkich dzieci.

 

Realizacja projektu służy tworzeniu warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych dzieci sześcioletnich, zapobieganiu niepowodzeniom w nauce, budowaniu postaw sprzyjających kontynuowaniu edukacji w ciągu całego życia. Od środowiska szkolnego, warunków edukacji i od wsparcia znaczących osób zależy, czy dziecko odniesie sukces i jakie będzie jego emocjonalne i poznawcze ustosunkowanie się do szkoły i nauki w przyszłości.

 

 - Doświadczenia w pierwszym okresie edukacji wpływają na postawy dziecka wobec pracy i ludzi w całym jego późniejszym życiu, kształtują jego samoocenę oraz stosunek do osiągnięć i poziom aspiracji.

 - Sukces dziecka w momencie startu szkolnego zwiększa jego motywację do uczenia się i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, sprzyja postawom inicjatywy i produktywności, budzi poczucie własnej wartości.

 - Badanie gotowości szkolnej służy wspieraniu rozwoju dziecka, jest podstawą oddziaływań uwzględniających indywidualne potrzeby edukacyjne, społeczne i uczuciowe dzieci.

 

Ogólnopolski program edukacyjny Badanie Gotowości Szkolnej Sześciolatków realizowany jest w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie od 2007r.


Realizatorzy programu z ramienia PCE i PPP:

1.mgr Krystyna Adaśko- pedagog PPP w Brzegu Dolnym 71-319-99-94
2.mgr Dagmara Głuszczyńska – nauczyciel - doradca metodyczny PCE i PPP
tel. PCE i PPP- 71/ 389-21-00

Data dodaniaa: 2008-07-14 Powrót do góry