Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Porozumienie w Szkole

Głównym celem programu jest wsparcie szkoły w realizacji zadań służących budowaniu bezpiecznego klimatu poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę   i materiały informacyjne oraz zainspirowanie do rozwijania umiejętności wpływających na jakość relacji w szkole.  Warunkiem zbudowania w szkole właściwego klimatu  jest nawiązanie przez nauczycieli, rodziców, uczniów, relacji osobowych. Są to jedyne rodzaje relacji, które przysługują osobom.

Nowatorstwo programu przejawia się między innymi w podkreślaniu znaczenia samoświadomości i wglądu w rozwoju nauczycieli, który traktujemy jako proces wzrostu, integrujący kompetencje osobiste i zawodowe. Człowiek wyraża bowiem siebie poprzez swoje czyny i może dać tylko tyle, ile ma.

Program proponujemy tym wszystkim nauczycielom i wychowawcom, którzy pragnęliby zmienić swoje relacje z uczniami na głębsze, zdrowsze psychicznie i moralnie, a nie nauczyć się technik skutecznego modyfikowania ich zachowań.

By uświadomić sobie, w jaki sposób ja buduję relację, czy potrafię przyjąć i zrozumieć siebie i innych, uznać każdego, także, a może przede wszystkim, siebie za istotę niepowtarzalną - trzeba zdecydować się i podjąć wysiłek pracy nad sobą, wglądu we własne potrzeby, intencje, motywacje, decyzje, dokonywane wybory.

Program jest prezentacją różnych metod i narzędzi wywodzących się z psychologii humanistycznej. Jego szczególna wartość polega na tym, że udało się połączyć  różne metody budowania kontaktu wywodzące się z tego nurtu psychologii.  Tworzą one zestaw cennych i użytecznych narzędzi, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w zależności od ich potrzeb i preferencji. Wszystkie oparte są o tę samą koncepcję człowieka, mają podobne założenia i cel: nawiązanie kontaktu, porozumienie i budowanie relacji.

Program wspiera kulturę wychowawczą szkoły polegającą na:

  • budowaniu więzi,
  • wzajemnym szacunku w relacjach szkolnych,
  • uwzględnianiu potrzeb i uczuć wszystkich osób uczestniczących w procesach edukacyjnych i wychowawczych,
  • efektywnym, satysfakcjonującym komunikowaniu się,
  • konstruktywnym rozwiązywaniu nieporozumień i konfliktów.

Tak rozumiana kultura wychowawcza szkoły sprzyja przekształcaniu się społeczności szkolnej we wspólnotę.

 
Program "Porozumienie w Szkole" ma na celu:
  • Upowszechnianie postawy wzajemnego szacunku w relacjach szkolnych.
  • Inspirowanie rozwoju zawodowego Nauczycieli w zakresie umiejętności psychospołecznych.
  • Zapobieganie konfliktom i nieporozumieniom poprzez odkrywanie ich źródeł tkwiących w sposobach porozumiewania się.
  • Wsparcie szkoły w budowaniu konstruktywnej współpracy z rodzinami uczniów.

Zakładamy, że program "Porozumienie w Szkole" może wspomagać działania szkół zmierzające do przekształcania się w społeczności uczące się, w których panuje bezpieczny, sprzyjający rozwojowi klimatu szkoły.

 

Realizator programu „Porozumienie w szkole” z ramienia PCE i PPP:

mgr Krystyna Adaśko – tel.71-389-21-00
 
Realizatorzy programu na terenie województwa  Dolnośląskiego :IL
1.Krystyna Adaśko - Brzeg Dolny wpodn@wp.pl
2. Bogusława Bogucka - Jelenia Góra   Bogusława.bogucka@dodn.wroclaw.pl
3. Katarzyna Chrzanowska - Wałbrzych Katarzyna.chrzanowska@dodn.wroclaw.pl
4. Sylwia Kowalska -Wałbrzych -Sylwia.kowalska@dodn.wroclaw.pl
5. Jolanta Malanowska -Wrocław - Jolanta.malanowska@dodn.wroclaw.pl

 

 

Data dodaniaa: 2008-05-19 Powrót do góry