Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - program edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczny

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” w powiecie wołowskim
w latach 2004-2013

 


Województwo dolnośląskie- POWIAT WOŁOWSKI


Koordynator- edukator:   Krystyna Adaśko-
pedagog, logopeda, dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy    Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie


Realizatorzy:Krystyna Adaśko –pedagog, Ewa Stróżyk –psycholog, Dagmara Danielczyk – Słomian-psycholog, Małgorzata Klemens-pedagog, Katarzyna Bogacz- psycholog 


W ciągu 10 lat program szkoła dla rodziców i wychowawców realizowany jest  z wielkim sukcesem na ternie powiatu wołowskiego - Dolny Śląsk. Od 2003 roku - Krystyna Adaśko zainicjowała i rozpropagowała program.  Harmonogram realizacji programu na terenie powiatu wołowskiego:


 • Rok 2004- Wdrożenie programu na terenie powiatu wołowskiego - Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Brzegu Dolny - szkolenie kadry realizatorów programu- I cz. SDRRok 2005-  Szkolenie według II części-Rodzeństwo bez rywalizacji”
 • Rok 2006- Konferencja Powiatowa- ”Ku dojrzałemu rodzicielstwu” realizacja programu na  terenie Powiatu wołowskiego
 • Rok 2006-   Szkolenie kadry- realizatorów programu w PCE i PPP
 • Rok 2006-  Forum Ekspertów–Przemoc wobec dziecka realia i perspektywy działań pomocowych we Wrocławiu, referat Krystyny Adaśko n.t. „Działania
  podejmowane z inicjatywy PPP  mające na celu przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka- Szkoła dla rodziców i wychowawców”
 • Rok 2007- Prowadzenie zajęć dla rodziców i wychowawców w 10- placówkach oświatowych na terenie Powiatu wołowskiego
 • Rok 2007- III Krajowe Forum Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Warszawie
  Dobre praktyki w drodze ku lepszej jakości” referat Krystyny Adaśko „Szkoła dla rodziców i wychowawców w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym”.
 • Rok 2008- Szkolenie według III części „Szkoła dla rodziców i wychowawców nastolatków”- PPP
 • Rok 2008 –Powiatowa Konferencja Prawa człowieka prawami dziecka- Joanna Sakowska
 • Rok 2008 – Dolnośląska Konferencja „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- skuteczna
 • inwestycja w kapitał społeczny”-zamek Książ k/Wałbrzycha
 • Rok 2008- Dolnośląskie  Seminarium dla realizatorów programu- Zamek Książ
 • Rok 2008-  6 grup warsztatowych dla rodziców i nauczycieli w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła
 • Rok 2009- Szkolenie według III części- Szkoła dla nastolatków- edycja dla rodziców
 • Rok 2010- Warsztaty dla rodziców- dwie edycje szkoleniowe dla rodziców i nauczycieli
 • Rok 2010- Konferencja CMPPP- Warszawa- szkoła dla rodziców i wychowawców na terenie powiatu wołowskiego- Krystyna Adaśko –dyrektor PCE i PPP w Wołowie- referat
 • Rok 2010- Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie- SDR- część I  
 • Rok 2010- Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie- SDR- część II
 • Rok 2011  Powiatowe Centrum Opieki, Wychowania i Adopcji w Ścinawie- SDR- część III
 • Rok 2011- Warsztaty dla rodziców i nauczycieli- dwie edycje szkoleniowe
 • Rok 2012  Warsztaty grupy profesjonalistów z powiatu polkowickiego - Karpacz
 • Rok 2012  Szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lwówku Śląskim
 • Rok 2012 Ogólnopolska Konferencja ORE- Warszawa „Rola PPP w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu- referaty: Krystyna Adaśko- dyrektor,  Małgorzata Urban-wicedyrektor


Ponad 20 realizatorów programu na terenie Powiatu  Wołowskiego, prowadzących zajęcia warsztatowe  z rodzicami i wychowawcami w 10 placówkach oświatowych, pomocy społecznej

Ponad 500 rodziców objętych programem w placówkach oświatowych przez realizatorów

Ponad 80 profesjonalistów przeszkolonych programem „Szkoła dla rodziców i wychowawców” przez edukatora Krystynę Adaśko

Publikacje n. t. programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”:
 

·    Rok 2007 ogólnopolskie materiały konferencyjne -III Forum PPP- CMPPP w Warszawa     referat Szkoła dla rodziców i wychowawców w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Brzegu Dolnym
” –Krystyna Adaśko

·    Rok 2010- opublikowany został w Obliczach Edukacji Nr 46 / XI 2010 artykuł
 W stronę doradztwa” - autor Krystyna Adaśko.

·    Rok 2010 opublikowano w książce pod redakcją Wojciecha Brejnaka Pomoc psychologiczno- pedagogiczna ukazał się artykuł Krystyny Adaśko „Szkoła dla rodziców i wychowawców”

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.  Główne motto Szkoły dla Rodziców i Wychowawców brzmi:    Wychowywać to kochać i wymagać.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Tematyka zajęć:

           Część I – Budowanie relacji dorosły − dziecko, a w tym:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Część II – Wspieranie procesu budowania wzajemnych (opartych na więzi i szacunku) relacji     między dziećmi:

 • rywalizacja i zazdrość między dziećmi,
 • kłótnie, bójki dzieci i różne inne trudności,
 • problem sprawiedliwości, ulubieńców i egoizmu,
 • wpływ ról na relacje między dziećmi.

Część III – dla rodziców i wychowawców nastolatków uwzględniająca problemy wieku dorastania:

 • młodzieńczy bunt,
 • pragnienie akceptacji,
 • potrzeba decydowania o sobie,
 • przedwczesne zainteresowanie seksem,
 • narkotyki,
 • niebezpieczeństwo mediów.

Polecane pomoce:

Realizatorzy programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” z ramienia PCE i PPP:

Poradnia psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym – tel. 71-319-99-94

1.mgr Krystyna Adaśko - pedagog

2. mgr Dagmara Danielczyk – Słomian- psycholog

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie- tel.71- 389- 25 - 46

1.mgr Ewa Stróżyk- psycholog

2.mgr Małgorzata Klemens- pedagog

Data dodaniaa: 2008-05-19 Powrót do góry