Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Kadra Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie

Barbara Rajter-Tybińska-pedagog,  wicedyrektor PCE i PPP w Wołowie. Prowadzi Zajęcia EEG-Biofeedback.                          
                                       


                                   

Beata Lesiewicz - sekretarz

 
Małgorzata Tokarczyk pedagog. Prowadzi diagnozę dzieci w klasach  IV –VI Szkoły Podstawowej  oraz w szkołach Gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pracuje w Zespole wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Lider WDN.Małgorzata Klemens – pedagog. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku przedszkolnym. Pracuje w Zespole wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Prowadzi badania przesiewowe dojrzałości szkolnej oraz terapię EEG- Biofeedback. Przewodnicząca Zespołu Orzekającego, realizator programu "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców".

Maria Buśko Rola - psycholog. Prowadzi diagnozę  i terapię dzieci w klasach I-IV szkoły podstawowej, badania przesiewowe specyficznych trudności w uczeniu się, konsultacje psychologiczne. Pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka.  Jest liderem Zespołu Promocji Poradni.


Magdalena Zielińska - Stec - logopeda, neurologopeda, ergoterapeuta, instruktor masażu Shantala, terapeuta SI. Prowadzi diagnozę oraz terapię dzieci  w wieku przedszkolnym oraz szkolnym.Pracuje z maluchami w Rozwoju.


Alina Grejner
-psycholog, doradca zawodowy, mediator. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci od  klasy VI szkoły podstawowej. Badania przesiewowe w zakresie predyspozycji zawodowych uczniów. Prowadzi warsztaty z preorientacji i orientacji zawodowej. Pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Jest liderem Sieci Psychologów Szkolnych oraz jest liderem Zespołu do spraw ewaluacji poradni. Jest realizatorem programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Na terenie szkół prowadzi warsztaty dla uczniów, psychoedukację oraz psychoprofilaktykę. dla  rodziców.      

Katarzyna Stróżyk pedagog. Prowadzi diagnozę i terapię pedagogiczną dzieci w klasach I-IV szkoły podstawowej. Przeprowadza warsztaty dla uczniów na terenie szkół oraz diagnozę przesiewową dotyczącą rozpoznawania symptomów specyficznych trudności w nauce. Pracuje w Zespole Wczesnego wspomagania rozwoju  dziecka. Lider Sieci Pedagogów oraz WDN.

 
 


 

Alicja Stankiewicz – psycholog, prowadzi diagnozę i terapię dzieci w kl. I-IV szkoły podstawowej.  Pracuje w zespole Wczesnego Wspomagania rozwoju  dziecka. Prowadzi warsztaty dla uczniów na terenie szkół oraz diagnozę przesiewową dotyczącą trudności edukacyjnych.  Jest realizatorem programu „Szkoła dla rodziców
i wychowawców oraz liderem zespołu do spraw projektowych. 

 
 

Michał Krzesiński- psycholog, specjalność uzyskana w trakcie studiów: psychologia kliniczna. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci i młodzieży od V klasy szkoły podstawowej. W pracy interesuje się psychologią poznawczą, różnicami indywidualnymi oraz nurtem poznawczo-behawioralnym.

 
Marta Wachna – psycholog, zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w klasach I-IV oraz pracą w zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka. Na terenie szkół prowadzi warsztaty dla uczniów oraz badania przesiewowe diagnozujące trudności edukacyjne. Jest liderem zespołu do spraw ewaluacji poradni. 
 


 

Data dodaniaa: 2009-03-12 Powrót do góry