Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Program edukacyjno-terapeutyczny Ortograffiti

 

 


Uczniowie z dysleksją rozwojową wymagają w procesie edukacji specjalistycznej pomocy.

 

Spośród uczniów przystępujacych co roku do sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej oraz do egzaminu gimnazjalnego, średnio 8–9% ma zdiagnozowaną dysleksję. Jednak tylko niewielki odsetek tych dzieci uzyskuje w trakcie edukacji konieczną pomoc. Wskazania postdiagnostyczne, które są elementem opinii o dysleksji, stanowią często martwy zapis. Ich realizacja wymagałaby między innymi włączenia ucznia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole, a także podjęcia samodzielnej pracy w domu pod kierunkiem rodziców. Taka praktyka, jak dotąd, jest rzadkością.

W jaki sposób szkoła może zapewnić każdemu uczniowi specjalistyczną pomoc?

Rozwiązaniem sygnalizowanego problemu jest wdrożenie w szkole Programu Edukacyjno--Terapeutycznego ORTOGRAFFITI – kompleksowego systemu pomocy uczniom z dysleksją. Dzięki niemu jest możliwe objęcie opieką każdego ucznia dyslektycznego, bez względu na możliwości szkoły czy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Program jest realizowany wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysleksji.

Nauczyciel dysponuje gotowymi materiałami do prowadzenia zajęć. Jest to seria zeszytów ćwiczeń ORTOGRAFFITI do szkoły podstawowej oraz do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
http://www.ortograffiti.pl

Data dodaniaa: 2009-10-23 Powrót do góry

Szkoła dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Brzegu Dolnym, zaprasza rodziców, opiekunów, nauczycieli i wychowawców do wzięcia udziału w zajęciach warsztatowych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Warsztaty przeznaczone są dla osób, które chcą doskonalić swoje relacje z dzieckiem, uczniem i podnosić własne kompetencje wychowawcze.

Treść szkolenia: Część I – Budowanie relacji dorosły – dziecko, a w tym:
  • ·         wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane granice
  • ·         rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • ·         aktywne, wspierające słuchanie,
  • ·         motywowanie dziecka do współdziałania, współpracy,
  • ·         modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka – kary,
  • ·         uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • ·         wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • ·         budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • ·         konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, rozpoczną się po zebraniu grupy.
Można się zpisywać w sekretariacie lub telefonicznie.

- miejsce realizacji zajęć: PP-P w Brzegu Dolnym ul. 1-ego Maja 21

Osoby prowadzące:
pedagog- mgr Krystyna Adaśko
psycholog- mgr Dagmara Danielczyk-Słomian 
Zapisy pod nr tel. PP-P Brzeg Dolny (071) -319-99-94
 

Data dodaniaa: 2008-09-17 Powrót do góry