Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Wypożyczalnia


Księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej liczy około 23 000 woluminów obejmujących:

  1. literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w tym psychologii i socjologii;
  2. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy w tym z historii, prawa, ekonomii, nauk przyrodniczych, geografii, sztuki i innych;
  3. klasykę polskiej literatury pięknej oraz dzieła klasyki światowej, także lektury dla uczniów;
  4. wybór pozycji z zakresu historii literatury polskiej i obcej oraz językoznawstwa;
  5. programy i podręczniki szkolne;
  6. piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 
Od 14 lutego 2013 roku Biblioteka uruchomiła
Elektroniczną Wypożyczalnię książek.

Całość zbiorów biblioteki znajduje się w katalogach internetowych -
patrz zakładka powyżej - Katalog BP w Wołowie

Uwaga:
Katalogi kartkowe zostały zamknięte z końcem 2011 roku.

Data dodaniaa: 2008-09-16 Powrót do góry