Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Zadania Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie:

  1. Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów; 
  2. Prowadzenie działalności informacyjnej;
  3. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej i dydaktycznej dla nauczycieli, studentów i uczniów;
  4. Umożliwianie korzystania z nowoczesnych nośników informacji;
  5. Udzielanie pomocy metodycznej i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym;
  6. Współpraca z placówkami kształcenia i doskonalenia nauczycieli i z innymi bibliotekami.


Szczegółowe zadania biblioteki pedagogicznej określa jej regulamin.

 

 

Data dodaniaa: 2008-04-11 Powrót do góry