Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOWIE ul. Kościuszki 27 NIP 988-02-35-443 56-100 Wołów REGON 932694142 tel. 71/38 92 100 Wołów dnia 01.09.2006r. PROPONUJE OFERTĘ SZKOLENIOWĄ: WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW według programu edukacyjno-wychowawczego „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” Program edukacyjno-wychowawczy skierowany jest do osób dorosłych wychowujących dzieci i młodzież tj. nauczycieli, wychowawców, rodziców, katechetów. W warstwie filozoficznej odwołuje się do koncepcji wychowania personalistycznego (dialogu osób), wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber i Elaine Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. Celem programu jest uświadomienie nauczycielom, wychowawcom, rodzicom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego; ukazanie prawdy, że wychowanie powinno opierać się na jasnym i czytelnym systemie wartości; refleksja nad skutecznością określonych metod wychowawczych; zakwestionowanie niektórych mitów i stereotypów. Warsztat pozwala poznać konkretne umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku jasno i wyraźnie stawiane były oczekiwania i granice; dziecko uczyło się ponoszenia konsekwencji i odpowiedzialności za własne działania. GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH: - kształtowanie umiejętności porozumiewania się z dzieckiem, - doskonalenie relacji nauczyciel – dziecko, - poznanie metod skutecznego zachęcania dziecka do współpracy, - nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, - uświadamianie rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej, - ukazanie prawdy, że skuteczne wychowanie opiera się na jasnym, czytelnym systemie wartości, - pogłębianie świadomości i refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych, - poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych z dzieckiem, - nabycie umiejętności stosowania wzmocnień pozytywnych. TEMATYKA WARSZTATÓW: 1. Poznanie się, kontrakt, integracja. 2. Granice. 3. Uczucia (cz. I). 4. Uczucia (cz. II). 5. Zachęcanie dziecka do współpracy. 6. Kary. 7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów. 8. Zachęcanie do samodzielności. 9. „Wpisywanie dziecka w role” i uwalnianie od grania. 10. Pomocna pochwała i zachęta. METODY PRACY: - Elementy wykładu - Ćwiczenia - Burza mózgów - Praca w grupach - Dyskusja - Praca samodzielna - Autorefleksja - Wymiana własnych doświadczeń Czas i miejsce szkolenia– 40 godzin dydaktycznych – Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie Termin realizacji formy: -1 zjazd: 29.09.2006r.-30.09.2006r. piątek -sobota -II zjazd: 6.10.2006- 07.10.2006r.-piątek- sobota REALIZATOR SZKOLENIA : - EDUKATORZY ”SZKOŁY DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” LITERATURA: - A. Faber, E. Mazlish – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”, - T. Gordon – „Wychowanie bez porażek”, - J.Sakowska – „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – część I. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje: 1. Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli firmowane przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie. 2. Komplet materiałów szkoleniowych.

Data dodaniaa: 2008-02-21 Powrót do góry