Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

WARSZTATY: „Chcę zostać nauczycielem dyplomowanym? ”


 POBIERZ OFERTĘ - PDF


Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na warsztaty:

 

Chcę zostać nauczycielem dyplomowanym?

wszystko, co nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego powinien wiedzieć

 

 

Uczestnik po zajęciach:

  1.     Posługuje się przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

  2.     Realizuje i dokumentuje zadania określone w planie rozwoju zawodowego.

  3.     Sporządza sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

  4.     Wie, jak przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Tematyka zajęć:

1.      Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

2.      Plan rozwoju zawodowego i realizacja zadań w okresie stażu.

3.      Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

4.      Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

5.      Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

6.      Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne/grupowe

Bibliografia:

1.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 2215)

2.      Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574 ze zm.)

3.      Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

4.      Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2245)

5.      Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203 ze zm.)

6.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575
ze zm.)

7.   Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych

8.  Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli - http://moodle.koweziu.edu.pl

9.      https://www.men.gov.pl

10.  E. Norkowska, "Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września
2018 r.", Monitor Dyrektora Szkoły, FORUM Oświata, wrzesień 2018

11.  Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014

 

Prowadzący: - wieloletni ekspert w dziedzinie prawa oświatowego

 

(Realizacja możliwa pod warunkiem zrekrutowania niezbędnej liczby osób.)

 

Adresaci: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi

Termin szkolenia :  12 grudnia 2019r. (czwartek) godz. 14:30

Liczba godzin:  5 godzin dydaktycznych        Koszt szkolenia : 55 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 09.12.2019 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

   

 

    Z poważaniem

 

Specjalista ds. koordynacji                                                                         DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                                     mgr Krystyna Adaśko       

Katarzyna Fęglerska

Data dodania: 2019-11-22 Powrót do góry