Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Warsztaty: „Jak zostać nauczycielem kontraktowym? ”


pobierz dokument  - pdf


Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na warsztaty:


 

Jak zostać nauczycielem kontraktowym?

wszystko, co nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego powinien wiedzieć

 

 

Uczestnik po zajęciach:

  1.     Posługuje się przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

  2.     Realizuje zadania określone w planie rozwoju zawodowego.

  3.     Potrafi przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

 4.   Wie, jak przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

Tematyka zajęć:

1.      Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczyciela stażysty.

2.      Plan rozwoju zawodowego i realizacja zadań w okresie stażu.

3.      Współpraca nauczyciela z opiekunem stażu.

4.      Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

5.      Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

6.      Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego.

 

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne/grupowe

 

Bibliografia:

1.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 2215)

2.   Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

4.   Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych

5.  Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli - http://moodle.koweziu.edu.pl

6. E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela stażysty”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, styczeń 2019

7.   E. Norkowska, "Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września
2018 r.", FORUM Oświata, wrzesień 2018

8.      Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014

 

Prowadzący:  wieloletni ekspert w dziedzinie prawa oświatowego

 

(Realizacja możliwa pod warunkiem zrekrutowania niezbędnej liczby osób. Osoby, które zgłosiły swój udział na poprzedni termin, proszone są o potwierdzenie udziału mailem lub telefonicznie. Wówczas karta zgłoszenia zostanie uwzględniona przy obecnej rekrutacji.)

 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi

Termin szkolenia :  10 grudnia 2019r. (wtorek) godz. 14:30

Liczba godzin:  5 godzin dydaktycznych        Koszt szkolenia : 55 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania  ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 06.12.2019 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: wpodn@wolowpce.pl

   

 

    Z poważaniem

 

Specjalista ds. koordynacji                                                                           DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                                         mgr Krystyna Adaśko       

Katarzyna Fęglerska

Data dodania: 2019-11-21 Powrót do góry