Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

„Chcę zostać nauczycielem mianowanym” awans zawodowy na nauczyciela mianowanego


            Wołów, dnia 23.10.2019.r

PCEIPPP.407.30.2019

 

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na warsztaty:

 

 

Chcę zostać nauczycielem mianowanym


praktyczne aspekty awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

 

Cele zajęć:

Uczestnik po zajęciach:

  1.     Posługuje się przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

  2.     Realizuje zadania określone w planie rozwoju zawodowego.

  3.     Potrafi przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

  4.     Wie, jak przygotować się do postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Tematyka zajęć:

1.      Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

2.      Plan rozwoju zawodowego i realizacja zadań w okresie stażu.

3.      Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

4.      Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

5.      Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne/grupowe


Bibliografia:

1.      Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.)

2.      Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574 ze zm.)

3.      Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

4.      Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych

5   .Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli - http://moodle.koweziu.edu.pl

6.      https://www.wroclaw.pl/awans-zawodowy

7.    E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela stażysty”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, styczeń 2019

8.      E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, kwiecień 2019

9.      E. Norkowska, "Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2018 r.", FORUM Oświata, wrzesień 2018

10.  Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014

 

Prowadzący:  wieloletni ekspert w dziedzinie prawa oświatowego

 

Adresaci: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi

Termin szkolenia :  06 listopada 2019r. (środa) godz. 15:30

Liczba godzin:  5 godzin dydaktycznych        Koszt szkolenia : 55 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 31.10.2019 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

     

    Z poważaniem

 

Specjalista ds. koordynacji                                                                                  DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                                             mgr Krystyna Adaśko       

Katarzyna Fęglerska

Data dodania: 2019-10-23 Powrót do góry