Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Szkolenie: "Nowa rola i zadania opiekuna stażu"


 

Szanowni Państwo!

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie zaprasza na szkolenie:

 

Nowa rola i zadania opiekuna stażu


Cele zajęć:

Uczestnik po zajęciach:

     1.     Posługuje się przepisami prawa dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

 2. Realizuje nowe zadania opiekuna stażu nauczyciela stażysty/kontraktowego określone w ustawie Karta Nauczyciela i rozporządzeniu w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

3. Potrafi sporządzić projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty/kontraktowego za okres stażu.Tematyka zajęć:

1.      Prawne uwarunkowania awansu zawodowego nauczyciela stażysty/kontraktowego.

2.      Zadania i obowiązki opiekuna stażu.

3.      Projektowanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

4.      Rozwój zawodowy opiekuna stażu.

Sposoby realizacji zajęć: wykład, dyskusja, ćwiczenia indywidualne/grupowe


Bibliografia:

1.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967 ze zm.)

2.     Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1287)

4.   Uzasadnienia ustawodawcy do wydanych aktów prawnych

5.  Forum ekspertów ds. awansu zawodowego nauczycieli - http://moodle.koweziu.edu.pl

6.   https://www.wroclaw.pl/awans-zawodowy

7. E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela stażysty”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, styczeń 2019

8. E. Norkowska, „Prawo oświatowe po zmianach. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”, Wydawnictwo FORUM Wychowanie fizyczne i zdrowotne, kwiecień 2019

9.   E. Norkowska, "Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2018 r.", FORUM Oświata, wrzesień 2018

10.  Łasiński G., Sztuka prezentacji, Poznań 2014

 

 

Prowadzący – ekspert zewnętrzny  - wieloletni ekspert w dziedzinie prawa oświatowego

 

 

Adresaci: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych,
                 szkól ponadpodstawowych pełniący funkcje opiekunów stażu

Forma pracy: wykład, praca metodami warsztatowymi

Termin szkolenia :  9 października 2019 r. (środa) godz. 15:30

Liczba godzin : 6 godzin dydaktycznych        Koszt szkolenia : 55 zł/ osoba

Miejsce szkolenia : PCE i PPP w Wołowie , ul. T. Kościuszki 27. Budynek C

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie karty zgłoszenia (do pobrania
ze strony www.wolowpce.pl) najpóźniej do 07.10.2019 r. godz. 13:00Zgłoszenia po terminie nie będą brane pod uwagę.  Fax: 71/389 21 00 wew. 22 mail: 
wpodn@wolowpce.pl

   

 

    Z poważaniem

Specjalista ds. koordynacji                                                                  DYREKTOR
     i organizacji szkoleń                                                               mgr Krystyna Adaśko       

Katarzyna Fęglerska

Data dodania: 2019-10-02 Powrót do góry