Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Międzynarodowe Sympozjum w Krzyżowej. Relacje polsko-niemieckie na poziomie samorządowym.


30 lat po Mszy Pojednania. Relacje polsko – niemieckie na poziomie samorządowym.

Osiągnięcia i perspektywy. Intensywna praca, wymiana doświadczeń oraz ustalanie planu działań na najbliższe lata, charakteryzowało międzynarodowe sympozjum, które odbyło się w dniach 1 – 3 czerwca w Krzyżowej. Na zaproszenie Starosty Wołowskiego Janusza Dziarskiego odpowiedzieli przedstawiciele samorządów: Powiatu Harburg, Gminy Brzeg Dolny, Gminy Barsinghausen, Gminy Wińsko, Gminy Meschede, Gminy Wołów i Gminy Buchholz. O przyszłości międzynarodowej współpracy na poziomie lokalnym rozmawiało 40 samorządowców oraz zaproszonych gości. Istotą seminarium było polsko – niemieckie pojednanie na przestrzeni lat w odniesieniu do społeczności lokalnych dwóch krajów oraz wydarzeń rocznicowych, które przypadają w 2019 roku. Powiat Wołowski, pomysłodawca i realizator projektu, jako cel określił sobie podjęcie szerokiej współpracy na poziomie samorządowym, angażowanie się w inne, nowe kierunki działania, które przyniosą korzyści dla społeczności lokalnych Polski i Niemiec. Gościem honorowym był Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania trzech, interesujących wykładów. Wykład inaugurujący pt. „Relacje polsko – niemieckie po 1945 roku” wygłosił dr Tomasz Skonieczny – Zastępca Kierownika Akademii Europejskiej, koordynator projektów Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego. Dr Marcin Miodek z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentował „Kartę niemiecką" w polskiej socjotechnice od roku 1945 do współczesności. Cykl wykładów zamknął prof. Stanisław Nicieja, historyk, biografista, kierownik katedry Bibliografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, który odniósł się do zabytków Dolnego Śląska w odniesieniu do historii i współczesności. Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego zorganizowała zwiedzanie po miejscu pamięci oraz wystawie „Odwaga i pojednanie”. W ramach bloku poświęconego pespektywom rozwoju relacji polsko – niemieckich na poziomie samorządowym, zorganizowana została praca warsztatowa. Uczestnicy podzieleni zostali na 4 grupy tematyczne. Moduły tematyczne: - gospodarczy – prowadzący Alexander Mazurek – specjalista w zakresie gospodarki przedsiębiorstw. Członek Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej w powiecie Harburg. - panel społeczny poprowadził: Joachim Schleiff – Stowarzyszenie Miast Partnerskich Buchholz – Wołów oraz Janusz Wieluński – Przewodniczący Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia w Buchholz. - aspekt kulturalno – historyczny moderował wspomniany wcześniej prof. Stanisław Nicieja, - aspekt edukacyjny poprowadził Janusz Wrzal – Dolnośląski Wicekurator Oświaty. Wypracowane wnioski zaprezentowane zostały metodą World Caffe, którą poprowadziła Krystyna Adaśko – Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie. Nie zabrakło również dyskusji otwartych na temat perspektyw współpracy polsko – niemieckiej na poziomie samorządowym, zaprezentowania rozwiązań modelowych. Wspólnie zaplanowano tematy spotkań w 2020 roku, które adresowane będą do przedstawicieli instytucji, służb podległych jednostkom samorządowym. Novum bez wątpienia było uruchomienie Chmury Konferencyjnej – chmurowego narzędzia konferencyjnego. Dzięki wsparciu firmy Euroimpex SA i prezesa Krzysztofa Pokornego mogliśmy korzystać z nowoczesnego systemu zarządzania materiałami konferencyjnymi i prowadzić skuteczną komunikację z uczestnikami. W organizacji projektu Powiat Wołowski wspierają: Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego Euroimpex SA Na realizację projektu Powiat Wołowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 34 500 zł z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej. 


  Relacje polsko-niemieckie na poziomie samorządow
ym - 

Data dodania: 2019-06-17 Powrót do góry