Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

POWIATOWE ŚWIĘTO EDUKACJI XII Powiatowa Gala Laureata


 

„Talent, to robić z łatwością to, co jest trudne dla innych.”

                                                                                  

 

                                                                                                                  Henri-Frédéric Amiel

    Każdego roku w czerwcu odbywa się Powiatowa Gala Laureata, będąca uwieńczeniem realizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Tegoroczna uroczystość miała miejsce 12 czerwca 2019 r. w Sali Książęcej Klasztoru Pocysterskiego w Lubiążu.  

Niezwykła uroczystość, niezwykłe miejsce, szczególni ludzie… takimi słowami przywitała gości Pani Krystyna Adaśko – Dyrektor PCEiPPP w Wołowie, organizator uroczystości.

     Placówka przyczynia się do odkrywania i wspierana uzdolnień dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Wołowskiego. W tym roku po raz XII młodzi, utalentowani i zdolni uczniowie zostali nagrodzeni oraz wyróżnieni w konkursach wojewódzkich i powiatowych. Celem ich organizowania jest wyłonienie uczniów z pasją, wydobycie drzemiącego nierzadko potencjału oraz wspieranie ich twórczego myślenia. W roku szkolnym 2018/2019 PCE i PPP w Wołowie zorganizowało 17 konkursów przedmiotowych i artystycznych. W etapie powiatowym wzięło udział niemal 1000 uczniów szkół powiatu wołowskiego, spośród których wyłoniono 144 laureatów.

     Powiatową Galę Laureata 2019 rozpoczął piękny występ chóru Zespołu Szkół Publicznych
w Lubiążu pod kierunkiem Pani Małgorzaty Szumniak.

     Na uroczystości swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Urzędu Województwa Dolnośląskiego –Doradca Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka Pan Damian Mrozek, Dolnośląski Kurator Oświaty – Pan Roman Kowalczyk, Powiat Wołowski – Janusz Dziarski – Starosta Wołowski, Pan Michał Gołąb – Wicestarosta Wołowski, Gmin: Wołów – Pan Burmistrz Wołowa Dariusz Chmura, Brzeg Dolny – Skarbnik Pani Anna Gawarecka Siewruk i Wińsko – Pani Bogusława Folkman – Zastępca Wójta. Każdy z przedstawicieli władz, osobiście pogratulował Laureatom.

      Szczególne słowa podziękowania należą się sponsorom, którzy po raz kolejny wsparli to doniosłe wydarzenie tj. włodarzom Powiatu Wołowskiego na ręce Starosty Wołowskiego Pana Janusza Dziarskiego, Gminie Brzeg Dolny na ręce Burmistrza Pana Pawła Pirka, Gminie Wołów na ręce Burmistrza Pana Dariusza Chmury, Gminie Wińsko na ręce Pani Wójt Jolanty Krysowatej-Zielnicy, Stowarzyszeniu Inicjatywa Samorządowa „Razem” na ręce Pani Małgorzaty Gajos; Firmie Euroimpex na ręce Pani Dyrektor Barbary Pokorny. Dziękujemy za ufundowanie nagród książkowych oraz osobiste uhonorowanie laureatów.

    Słowa podziękowania kierujemy do Dyrektorów i Nauczycieli placówek oświatowych za współpracę przy realizacji konkursów wieńczących XII edycję Powiatowej Gali Laureata. W tym roku szkolnym wyróżnionych zostało przez PCE i PPP w Wołowie 34 nauczycieli, którzy w sposób szczególny zaangażowali się przy organizacji konkursów.

      Serdecznie dziękujemy także wszystkim osobom zaangażowanym przy organizacji tegorocznej Gali. Realizacja przedsięwzięcia miała miejsce dzięki wsparciu Wołowskiego Ośrodka Kultury, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie, Fundacji Lubiąż, Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu, Zespołu Szkół Specjalnych w Lubiążu. Dzięki Państwa pomocy możemy przyczynić się do rozwoju pasji, zdolności oraz pielęgnowania talentu dzieci i młodzieży powiatu wołowskiego. Jako placówka, posiadająca tytuł Miejsca odkrywania talentów czujemy się zobowiązani, by stać na straży drzemiącego w uczniach naszej lokalnej społeczności potencjału.

                                                                       Z wyrazami szacunku

Krystyna Adaśko

Dyrektor

PCE i PPP w Wołowie


Foto galeria: 


Data dodania: 2019-06-14 Powrót do góry