Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Sprawozdanie z konkursu „Bądź bezpieczny!


W konkursie zorganizowanym w roku szkolnym 2018/2019 przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołowie i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Wińsko wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, klas III oddziałów gimnazjalnych i uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu wołowskiego. To już szósty konkurs związany
z bezpieczeństwem uczniów. Pierwszy konkurs „Bądź bezpieczny! noś odblaski” odbył się w roku szkolnym 2013/2014, drugi zatytułowany był „Bądź bezpieczny! Noś kask i odblaski”, kolejny „Bądź bezpieczny! Dopalacze wypalają”. Kolejne edycje konkursu związane były z bezpieczeństwem w sieci. Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła również wielu sympatyków, którzy zachęceni przez swoich opiekunów przygotowali piękne prace konkursowe - czytaj więcej 

Data dodania: 2019-04-23 Powrót do góry