Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

WYNIKI V POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO „KREATYWNY RECYKLING”


 

Konkurs ekologiczny „Kreatywny recykling” przeprowadzony został w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w miesiącach marzec- kwiecień 2019r. Celem konkursu było przede wszystkim upowszechnianie idei recyklingu oraz kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych. Konkurs odbył się w czterech kategoriach wiekowych. Tematyką tego rocznego konkursu był Obraz ekologiczny, do wykonania którego należało użyć przede wszystkim materiałów recyklingowych. Uczestnicy konkursu wykonali 30 prac, które zostały przesłane do organizatora. Wszystkie prace charakteryzowały się przemyśleniem, właściwym doborem materiałów do tematyki pracy oraz starannością wykonania.

Komisja w składzie:

Regina Kmicińska- przewodnicząca

Anna Cocińska

Magdalena Grzelińska

Katarzyna Pułecka

Joanna Urbańska

Izabela Chimowicz

Lucyna Dudek

spośród nadesłanych prac wyłoniła zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

 

Kategoria I- uczniowie szkół podstawowych  klas I-III

 

 I miejsce - Wiktoria Marecka- Szaciło kl.II i Łucja Ciździel kl.II
 Szkoła Podstawowa nr1 im. Adama Mickiewicza w Brzegu Dolnym

 

II miejsceBartłomiej Żuk kl.III i Jakub Kamiński kl. III
oraz Julia Tymburska kl.III i Dawid Świątkowski kl.III

Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie.

 

III miejsce- Sara Parysek kl.I b i Milan Olcha kl.Ib
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Brzegu Dolnym

Laura Nyc kl.III i Anna Ulatowska kl.III

Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Starym Wołowie.


Kategoria II- uczniowie szkół podstawowych  klas IV-VIII

 

I miejsceZuzanna Wójcikowska kl.IVb i Oliwia Retka kl.IVb
Szkoła Podstawowa  nr 5im. Marii Skłodowskiej- Curie w Brzegu Dolnym

 

II miejsceAntonina Tymczyszyn kl.Vd i  Amelia Czarnowska kl.Vd
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orląt Lwowskich w WołowieNatalia Dziedzic kl.IVc i Julia Staroń kl.IVc

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr1 w Brzegu Dolnym

 

III miejsce- Mateusz Netwinko kl.VII i Mateusz Lewandowski kl.VII
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

Zuzanna Szpyra kl.VIII i Nadia Kleszcz kl.VIII
Zespół Szkolno_Przedszkolny nr1 w Brzegu Dolnym

 

Kategoria III  uczniowie klas III gimnazjalnych

 

I miejsceZuzanna Łupinowicz i Emilia Małczak
Szkoła Podstawowa nr2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie

 

II miejsceNatan Kopiński i Jakub Dubicki
Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

 

Zwycięskie drużyny będą reprezentowały swoje szkoły w II etapie – w grze miejskiej, która odbędzie się  25.04.2019 r. na terenie Lubiąża . Zbiórka  o godz. 10.00  przy Domu Kultury w Lubiążu. Gra miejska, jak co roku  jest przygotowywana przez doradców przedmiotów przyrodniczych, historii i języka polskiego przy współpracy Harcerskiej Organizacji Wychowawczo-Patriotycznej z Brzegu Dolnego. Jest ona grą zespołową łączącą wiedzę i sprawność fizyczną. Szczegóły wspólnej zabawy zostaną przekazane do szkół.


Gratulacje przesyłam  laureatom oraz wszystkim uczestnikom i zachęcam
do udziału w  kolejnych konkursach.


Szczególne podziękowania kieruję do wszystkich nauczycieli- opiekunów merytorycznych, którzy wspierali swoich uczniów w pracach konkursowych
i zachęcam do dalszej współpracy.


Doradca metodyczny przedmiotów przyrodniczych.

                        Regina Kmicińska

 

Data dodania: 2019-04-12 Powrót do góry