Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym


 

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym

8-12 październik 2018

 

W tym roku akcja Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywała się pod hasłem „Motywacja w dysleksji: nasze mocne strony”. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym, jak co roku przyłączyli się do obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji i w dniach od 08.10.2018r. do 12.10.2018r.  podejmowali różnorodne formy działań popularyzujące wiedzę na temat dysleksji zarówno w siedzibie Poradni, jak i w środowisku lokalnym.

W dniach 10, 11 i 12 października otwarty był w poradni punkt konsultacyjny dla wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli problematyką specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W tych dniach dyżur pełniły pedagog I.Grabowiecka i psycholog B.Bilewicz- Natkaniec.

Dnia 9 października w Szkole Podstawowej Nr 1 odbyło się spotkanie pedagoga Iwony Grabowieckiej z  rodzicami uczniów klas I i II n.t.: „Dziecko ryzyka dysleksji w szkole- diagnoza, objawy i sposoby pomocy”. Podczas prelekcji rodzice mogli dowiedzieć się

o źródłach ryzyka dysleksji, objawach jakie występują przy dysleksji- nieprawidłowościach w rozwoju psychomotorycznym i poznawczym dziecka, oraz możliwościami pomocy dziecku-wykonaniu specjalistycznej diagnozy w poradni, a ponadto zapoznali się z ćwiczeniami rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji- „Ortograffiti z Bratkiem”. Następnie uczestnicy spotkania wypełniali Kwesionariusz Skali Ryzyka Dysleksji M.Bogdanowicz, którego celem jest wstępne rozpoznanie ryzyka dysleksji. Na zakończenie prelekcji każdy rodzic otrzymał broszurę informacyjną „Dysleksja”.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji przez Poradnię w Brzegu Dolnym, Dorota Kasycz- Bejnar- logopeda, w dniach 08.10.2018r i 11.10.2018r.

w Szkole Podstawowej Nr 5 wykonywała badania w kl.III komputerowym testem „Słyszę”i  „Widzę”.
Psycholog Barbara Bilewicz- Natkaniec oraz pedagog Barbara Rajter- Tybińska

w dniach od 09.10. do 12.10.2018r. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzegu Dolnym prowadziły badania przesiewowe funkcji poznawczej, psychomotorycznej i emocjonalnej dzieci będących w oddziale rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. Natomiast w  dniach od 08.10. do 12.10. pedagog Iwona Grabowiecka na terenie szkół prowadziła badania przesiewowe mające na celu rozpoznanie u dzieci specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Do badań przesiewowych skierowanych dla uczniów klas III i IV zgłosiły się Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 5.

Poniżej zdjęcia z przeprowadzanych przez pedagoga badań na terenie szkół.

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym

  
 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym

          

W związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w siedzibie Poradni w Brzegu Dolnym została zorganizowana wystawa książek i publikacji skierowanych do rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Klienci korzystający w tym czasie z usług placówki z zainteresowaniem zapoznawali się z zamieszczonymi broszurami Polskiego Towarzystwa Dysleksji.