Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Poradni P-P w Brzegu Dolnym 9-13 października 2017


Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzegu Dolnym w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w dniach 09.10-13.10.2017r.  podejmowali różnorodne formy działań popularyzujące wiedzę na temat dysleksji zarówno w siedzibie Poradni, jak i w środowisku lokalnym.

W dniach 9 i 10 października otwarty był w poradni punkt konsultacyjny dla wszystkich zainteresowanych rodziców i nauczycieli problematyką specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. W tych dniach dyżur pełniły pedagog I.Grabowiecka, psycholog B.Bilewicz- Natkaniec oraz logopeda D.Kasycz-Bejnar. Dnia 10 października rodzice uczniów kl. IV-VII mogli po południu skorzystać z propozycji pedagoga i wziąć udział w zajęciach mających na celu wprowadzenie ćwiczeń utrwalających poprawną pisownię do pracy z dzieckiem w domu  w formie gier i zabaw pt.„Przyjemne z pożytecznym”.  Rodzice chcący zbadać wzrok i słuch swoich pociech, mieli okazję wykonać badanie, które przeprowadza logopeda komputerowym testem „Słyszę” i  „Widzę”.

W dniach od 11.10. do 13.10. na terenie w szkół w klasach IV prowadzono badania przesiewowe mające na celu rozpoznanie u dzieci specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, ponieważ wczesne wykrycie tych trudności może zapobiec problemom w nauce, pogłębianiu się deficytów rozwojowych, a przede wszystkim pozwoli podjąć działania zaradcze mające na celu wyeliminowanie lub zmniejszenie tych zaburzeń i trudności. Do badań przesiewowych skierowanych dla uczniów klas IV zgłosiły się Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Szkoła Podstawowa Nr 5.


Poniżej zdjęcia z przeprowadzanych przez pedagoga badań na terenie szkół.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzegu Dolnym

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Brzegu Dolnym

  


 

W Szkole Podstawowej Nr 1 pedagog I.Grabowiecka przygotowała prezentację dla rodziców uczniów klas I i II pt.„Dziecko ryzyka dysleksji w szkole - diagnoza, objawy i sposoby pomocy”. Rodzice uczestniczący w spotkaniu wypełniali Kwestionariusz Skali Ryzyka Dysleksji którego analiza pozwoli ocenić, czy u dziecka występują symptomy wskazujące na ryzyko wystąpienia zaburzeń dyslektycznych.

 
 W siedzibie placówki klienci korzystający w tym czasie z usług poradni z zainteresowaniem  zapoznawali się z zamieszczonymi publikacjami i broszurami na temat dysleksji, które znajdują się w poczekalni. Na stronie PCEiPPP w Wołowie został zamieszczony artykuł pt. „Polecane strony internetowe oraz ćwiczenia do wykorzystania w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu”.