Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło

O nas


Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno– Pedagogicznej w Wołowie to instytucja oświatowa, w skład której wchodzą 4 placówki samorządu powiatowego:
 

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie

2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołowie

3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym

4. Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie

 

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego, służą potrzebom kształcących się doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania; udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

statut PCE i PPP

Data dodania: 2015-05-11 Powrót do góry