Home  |  POCZTA  |  Kontakt  |  Mapa dojazdu  |  Login     
X
Użytkownik
Hasło
 • Logopeda poleca
 • Szanowni Państwo- Rodzice oraz Nauczyciele,   poniżej przedstawiam linki do stron zarówno tych logopedycznych jak i nie, które mogą być inspiracją do pracy w domu z Waszymi pociechami. ... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PPP w Wołowie
 • Metoda Marty Bogdanowicz
 •   Witam polecam materiał dotyczące metody Marty Bogdanowicz do wykorzystania w praktyce szkolnej   https://www.wsip.pl/e-spotkania/dobry-start-film1/   https://... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • Arteterapia
 • Szanowni Państwo, w związku z faktem, iż Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie do dnia 10 kwietnia będzie nieczynna dla czytelników, uprzejmie zachęcamy do lektury publikacji zamieszczanych w ... Czytaj więcej...
 • Aktualności: Biblioteka Pedagogiczna
 • Poradniki wideo
 • Filmy zostały przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK oraz przez Fundację Orange w ramach projektu Lekcja: Enter. Zachęcamy do zapoznania się  z nimi. Resort cyfryzacji propo... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • INFORMACJA DLA STUDENTÓW
 • Szanowni Państwo, w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19 zajęcia Studiów Podyplomowych zostały odwołane do końca marca. Tym samym informujemy, że Dziekanat Filii Wyższej S... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN
 • REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI
 •  ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE - SEMESTR LETNI ! Rekrutacja na semestr letni trwa do 29 lutego 2020 r W wyniku kilkuletniej współpracy z ... Czytaj więcej...
 • Aktualności: PODN

Oferta Edukacyjna do pobrania

Oferta Edukacyjna

   Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie w podejmowanych działaniach edukacyjnych wychodzi naprzeciw zmianom zachodzących nieustannie w systemie oświaty, stanowią źródło inspiracji do podejmowania nowych wyzwań. Kierunkiem działania Centrum jest dążenie do pełnego rozwoju możliwości tkwiących w kadrze pedagogicznej placówek oświatowych powiatu wołowskiego, a także Dolnego Śląska. Jednym z podstawowych celów działalności Centrum jest realizacja kompleksowego wspomagania pracy szkół, wykorzystując zasób kadrowy naszej placówki tj. specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, informacji pedagogicznej, a nade wszystko doradztwa metodycznego w zakresie twórczego i kreatywnego spojrzenia na proces doskonalenia zawodowego nauczycieli.

   Mając na uwadze nowe wymagania, jakie przed pracownikami oświaty stawia współczesna szkoła; staramy się wyjść im naprzeciw, by wesprzeć dyrektorów, nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim uczniów szkół i placówek powiatu wołowskiego. Szeroko pojęte reformy w oświacie, przekładają się na konieczność ciągłego kształcenia się, podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia kompetencji zawodowych. Dlatego planując działania, Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie, stara się dopasować do zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Niezależnie od placówki, czy jest to Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna, czy Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, misją Centrum jest troska, o jak najwyższą jakość kształcenia, gdzie celem najważniejszym jest dziecko - uczeń.

   Obszarem działań PCE i PPP w Wołowie jest środowisko nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej placówek oświatowych z terenu Powiatu Wołowskiego tj. Gminy Wołów, Brzeg Dolny, Wińsko. Dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek oświatowych oferujemy wspomaganie nastawione na doskonalenie umiejętności profesjonalnych i wspieranie rozwoju osobistego. Proponujemy szeroki wachlarz możliwości, podchodzimy indywidualnie do problemów i potrzeb każdej placówki. Korzystamy ze wsparcia doświadczonych edukatorów. Wykorzystujemy także wiedzę i umiejętności uczestników biorących udział w organizowanych formach doskonalenia. Tworzymy w ten sposób atmosferę, sprzyjającą współpracy, wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk. Realizujemy Politykę Oświatową Państwa, uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska oświatowego. Planując działania zawsze odnosi się do głównych kierunków Polityki Oświatowej Państwa ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020.

   Szczególny nacisk w doskonaleniu zawodowym nauczycieli w nowym roku szkolnym planujemy położyć na wdrażanie nowej podstawy programowej dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, w tym popularyzację wśród nauczycieli metod i form rozwijających samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

   Placówka nasza potwierdziła jakość i rangę podejmowanych działań, otrzymując Akredytację – prestiżowy tytuł nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Może, zatem poszczycić się mianem Placówki Akredytowanej.

Z serdecznym zaproszeniem do współpracy
 Krystyna Adaśko
dyrektor PCE i PPP w Wołowie
wraz z kadrą centrumO nas

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie to instytucja oświatowa, w skład której wchodzi 5 placówek samorządu powiatowego:

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie
2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wołowie
3. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Brzegu Dolnym
4. Biblioteka Pedagogiczna w Wołowie
5. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wołowie

Wymienione placówki zachowują odrębność merytoryczną, prowadzą natomiast zintegrowane działania, mające na celu organizowanie i prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego, służą potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów, słuchaczy i innym osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania; udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym logopedycznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Współczesny model pomocy psychologiczno- pedagogicznej zmierza w kierunku stymulująco -ochraniającym i wspomagającym rozwój dziecka poprzez kompleksową pomoc dziecku, rodzinie i nauczycielowi, do czego dążą wszyscy pracownicy zatrudnieni w Powiatowym Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie, dzięki współpracy z renomowanymi ogólnopolskimi instytucjami oświatowymi, realizuje następujące programy edukacyjne:

• Badanie gotowości szkolnej sześciolatków
• Szkoła dla rodziców i wychowawców
• Porozumienie w szkole
• Golden Five
• Program Badania Słuchu u dzieci - „Słyszę”
• Szkoła dla wszystkich

Realizacja powyższych programów edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim, służy wysokiej jakości pracy z uczniem, rodzicem i nauczycielem oraz wdrażaniu w praktyce zawodowej, nowoczesnych metod pracy w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez udzielanie kompleksowej pomocy dziecku, rodzinie i nauczycielowi.

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Wołowie wydaje: kwartalnik - Biuletyn Informacyjny. Biuletyn jest miejscem, gdzie nauczyciele:
• zamieszczają swoje artykuły,
• dzielą się swym doświadczeniem zawodowym,
• przedstawiają propozycje metodyczne przydatne w pracy nauczyciela
• ukazuje osiągnięcia szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wołowskiego.
• ofertę szkoleniową - Folder form szkoleniowych z aktualną ofertą szkoleniową proponowaną na dany rok szkolny.