I Powiatowy Quiz Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Szanowni Państwo,

 Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie oraz doradca metodyczny wiedzy o społeczeństwie, serdecznie zapraszają uczniów szkół powiatu wołowskiego do udziału w I Powiatowym Quizie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Quiz odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu wołowskiego.

Celem konkursu jest wzbudzanie zainteresowania uczniów samorządem terytorialnym, pogłębianie wiedzy na temat działania jego organów i jego kompetencji oraz doskonalenie umiejętności korzystania z aplikacji internetowych wspierających edukację zdalną uczniów. Zadanie konkursowe polegać będzie na rozwiązaniu on-line quizu złożonego z 25 pytań. Pytania zostaną udostępnione uczestnikom w bezpłatnej aplikacji Quizizz – uczeń dołącza do quizu za pomocą kodu przekazanego mu przez nauczyciela. Uczestnicy odpowiadają na pytania on-line za pomocą własnych telefonów lub komputerów. Na udzielenie odpowiedzi na każde z pytań będzie ok. 15-20 sekund. Konkurs  zostanie przeprowadzony  we wtorek 9 marca br. o godzinie 14.45 osobno dla uczniów szkół podstawowych i osobno dla szkół ponadpodstawowych. Ten etap trwać będzie ok. 20 minut włączając w to czynności przygotowawczo-organizacyjne. Warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest udział w Quizie minimum 8 uczestników w grupie szkół podstawowych oraz minimum 8 uczestników w grupie szkół ponadpodstawowych. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, bardzo prosimy nauczycieli wiedzy o społeczeństwie o zgłoszenie udziału swoich uczniów w quizie (minimum 3 osoby, zgłoszonych uczniów może być oczywiście więcej) do środy 8 marca br. do godziny 15.00 poprzez wiadomość e-mail do doradcy metodycznego wiedzy o społeczeństwie (anna.wrobel@wolowpce.pl,) Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się podczas Gali Laureata 2021 – o dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku przez organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych. Kontakt do organizatorów: anna.wrobel@wolowpce.pl

Serdecznie zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Doradca metodyczny                                                         Dyrektor

dr  Anna Wróbel                                                     mgr Krystyna Adaśko